Và rốt cục em sẽ nói


Và rốt cục em sẽ nói.
Và rốt cục em sẽ nói:
"Vĩnh biệt Đim-ma, không bắt buộc phải yêu em đâu.
Em phát điên đây. Và ngày càng điên hơn
Đến một mức độ điên cuồng rất cao.
Anh đã yêu như thế nào? Anh đã tận diệt
Cả những thứ đã chết rồi. Không phải chuyện này.
Anh đã yêu như thế nào? Anh đã lừa dối.
Nhưng lừa dối một cách thật vụng về."

Và rốt cục em sẽ nói...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...