Cái này rồi sẽ dẫn tới đâu?


- Chuyện gì xảy ra trên thế gian?
- À… mùa đông thôi mà.
- Mùa đông thôi, anh giả thiết như thế?
- Tôi giả thiết như thế. Tôi quả thật là tự mình, với khả năng của tôi, giả thiết như thế, dựa vào những dấu chân dẫn đến những ngôi nhà đã đến lúc đi ngủ sớm của các vị.

- Sau tất cả những cái này sẽ là cái gì?
- À… sẽ là Tháng Giêng.
- Sẽ là Tháng Giêng, anh cho là thế?
- Vâng, tôi cho là thế. Tôi quả thật, từ lâu, đã đọc quyển sách trắng này, quyển sách vỡ lòng xưa cũ cùng với những bức tranh bão tuyết.

- Tất cả những cái này rồi sẽ kết thúc ra sao?
- Sẽ là Tháng Tư.
- Sẽ là Tháng Tư, anh có chắc không?
- Vâng, tôi chắc. Tôi đã nghe thấy, và tôi đã kiểm tra việc nghe này, dường như hôm nay có tiếng sáo ngân nga trong khóm cây nhỏ.

- Cái này rồi sẽ dẫn tới đâu?
- Dẫn tới? Cuộc sống! Khâu những tấm khăn choàng và những chiếc váy mỏng bằng vải in hoa.
- Hi hi… Anh cho rằng tất cả những cái đấy… sẽ xảy ra?
- Tôi cho rằng, cần phải khâu những cái đấy.

Cần phải khâu, cho dù có bao nhiêu bão tuyết gào rú đi nữa,
Rồi chúng cũng chẳng gào rú mãi được.
Vì vậy hãy cho phép tôi nhân dịp vũ hội năm mới,
Đưa tay mời cô cùng khiêu vũ, thưa cô nương.

Ngày tháng, ngọn nến lung linh trong quả cầu bạc,
Và những chiếc mặt nạ hội hóa trang theo vòng tròn, theo vòng tròn.
Điệu Van-xơ sẽ bắt đầu, nào hãy đưa tay cho tôi, cô nương,
Và một, hai, ba, một, hai, ba, một, hai, ba,
Một, hai, ba...

Đã có 10 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Tiếng Nga giỏi quá, em giai. Nể mày.

Phi Long bi bô...

Đim-ma kinh phết.

Ps:

"Hi hi… Anh cho rằng tất cả những cái đấy… đáng để sống?"

"Hi hi... Anh cho rằng tất cả những cái đấy sẽ xảy ra?"

Đim-ma bi bô...

No!

"Вы полагаете, все это будет... на сердце?.

Em nghe đúng roài.

Phi Long bi bô...

No!

"Вы полагаете, все это будет... носиться?"

Đim-ma bi bô...

Èo... có lẽ bác đúng. Em sửa lại đây. Bác em học tiếng Nga ở đâu kinh thế?

Anonymous bi bô...

Đấy, tớ bắt đầu ngờ ngợ Đimma là gái rồi nhé. Entry rất hay và rất gái!

(Biết rõ hết tất cả những cái gì sẽ xảy đến với mình thì chẳng phải cuộc đời sẽ nhàm chán lắm nhỉ?!)

Comment này của mình rất hay và rất giai!

Nickname: Người chỉ gặp 06 lần.

Đim-ma bi bô...

Entry rất gái?

Gái chỗ nào? Nghĩ mãi không ra (icon nhún vai hoành tráng).

Anonymous bi bô...

Chuyện gì xảy ra trên thế gian?
- À… "gái" thôi mà.
- "Gái" thôi, anh giả thiết như thế?
- Tôi giả thiết như thế. Tôi quả thật là tự mình, với khả năng của tôi, giả thiết như thế, dựa vào những dấu vết... còn vương đọng trên ngọn cỏ dẫn đến những khu vườn tối om của các vị.

- Sau tất cả những cái này sẽ là cái gì?
- À… sẽ là Bướm.
- Sẽ là Bướm, anh cho là thế?
- Vâng, tôi cho là thế. Tôi quả thật, từ lâu, đã xem những trang hoạ báo này, kẹp trong cuốn sách giáo khoa xưa cũ.

- Tất cả những cái này rồi sẽ kết thúc ra sao?
- Sẽ là Vợ.
- Sẽ là Vợ, anh có chắc không?
- Vâng, tôi chắc. Tôi đã nghe thấy, và tôi đã kiểm tra việc nghe này, dường như hôm nay có tiếng cãi lộn ngân nga từ bên nhà hàng xóm.

- Cái này rồi sẽ dẫn tới đâu?
- Dẫn tới? Cuộc sống! Tích trữ thật nhiều củi và những chiếc chăn dày có nhồi bông... và bỉm nữa.
- Hi hi… Anh cho rằng tất cả những cái đấy… sẽ xảy ra?
- Tôi cho rằng, cần phải trữ những thứ đấy.

...

Nickname: Người chỉ gặp 07 lần

Anonymous bi bô...

Cần phải vật, cho dù có bao nhiêu bão tuyết gào rú đi nữa,
Rồi chúng cũng chẳng gào rú mãi được.
Vì vậy hãy cho phép tôi nhân dịp vũ hội năm mới,
Đưa tay vật bạn ra, thưa cô nương.

Ngày tháng, ngọn nến lung linh trong quả cầu bạc,
Và những chiếc mặt nạ hội hóa trang theo vòng tròn, theo vòng tròn.
Điệu vật bạn ra sẽ bắt đầu, nào hãy đưa tay cho tôi, cô nương,
Và một, hai, ba, một, hai, ba, một, hai, ba,
Một, hai, ba...

Anonymous bi bô...

Nickname: Người chỉ gặp 08 lần

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...