Anh hỏi tần bì


Anh hỏi cây tần bì, người yêu anh đâu?
Tần bì không trả lời anh, chỉ lắc đầu.
Anh hỏi cây bạch dương, người yêu anh đâu?
Bạch dương bèn ném anh, bằng một đám lá thu.

Anh hỏi mùa thu, người yêu anh đâu?
Thu trả lời anh, trút mưa vào đầu.
Anh hỏi trận mưa, người yêu anh đâu?
Mưa bèn rót nước mắt vào cửa sổ nhà anh.

Anh hỏi tuần trăng, người yêu anh đâu?
Trăng dấu mình vào mây, không thèm trả lời.
Anh hỏi đám mây, người yêu anh đâu?
Mây bèn tan ra khắp trời xanh.

Anh hỏi người bạn duy nhất, người yêu anh đâu?
Hãy bảo anh cô ấy trốn ở đâu, có biết cô ấy đâu không?
Người bạn trung thành bảo anh, người bạn chân tình bảo anh:
Cậu đã có người yêu, cậu đã có người yêu,
Cậu đã có người yêu, còn bây giờ người ấy đã thành vợ tớ.

Anh hỏi tần bì, anh hỏi bạch dương,
Anh hỏi mùa thu...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...