Gửi các khoa học gia hàng đầu

Cậu học sinh phổ thông Denis Cox đã gửi bức thư khẩn sau đây tới Woomera's Rocket Range vào năm 1957, mục đích là để chỉ cho các nhà khoa học hàng đầu các sơ đồ bên trong, để dựng lên một con tàu vũ trụ theo thiết kế ở đấy và đưa nước Úc vào kỷ nguyên vũ trụ. Chỉ vài tuần trước khi lá thư được viết, cả thế giới đã hầu như bị hụt hơi khi theo dõi thông báo về việc Liên Xô đã cho Mỹ ăn khói khi phóng thành công tàu Sputnik 1. Rõ ràng, không một ai đã đoán trước được là một chàng Denis trẻ tuổi sẽ là người ném mũ lên võ đài nhân danh nước Úc.


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...