Ở trong chăn


...

Em đã suy nghĩ lại tất cả một lần nữa,
Em đã vật vã tất cả những chuyện đấy một lần nữa.
Và rốt cuộc thì để làm gì, em không biết phải nói thế nào nữa,
Và rốt cuộc thì để làm gì, em không biết phải nói thế nào nữa.
Đã có tình yêu?

...

Trong cuộc đấu trí ấy
Ai đã ở trong tay ai như một quả bóng?
Trái tim ai, của chàng, hay của em
Trái tim ai, của chàng, hay của em
Đã bay vun vút?

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...