Tôi thích thế


...

Tôi thích thế, rằng là anh không đau khổ vì tôi,
Tôi thích thế, rằng là tôi không đau khổ vì anh,
Rằng là quả đất nặng nề
Không bơi đi mất ở dưới chân chúng ta.
Tôi thích thế, rằng là có thể nhắng một chút -
Tùy tiện một chút - và không chơi chữ,
Và không bị đỏ mặt vì xao xuyến trong lòng,
Những lúc mà khẽ bị chạm tay áo vào nhau.

...

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...