Ngày Của Con

Một nhóm học sinh lớp ba gửi Tổng thống Ford, đâu đó trong khoảng từ 1974 đến 1977.


Mít-xtơ Ford thân mến.

Những người mẹ và những người bố có được Ngày Của Bố và Ngày Của Mẹ. Như vậy vì sao chúng tôi không thể có Ngày Của Con? Vì chúng tôi cũng có sinh nhật, không khác gì bố mẹ chúng tôi. Vậy xin để cho chúng tôi có ngày của con.

Chân thành.

(Đã ký, bởi nhiều đứa trẻ)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...