Ảnh nhện


Một con nhện to sẽ gây cảm giác sợ hãi? Nó bắt đầu bò lên tay... Rùng mình?

Tiểu tiết: Lúc chụp nó đang nằm ngửa. Đây là ảnh "xoay lại".

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...