Tất cả rồi sẽ qua điLại một lần nữa, về chuyện ngày bỏ mặt đất mà đi,
Em hát khe khẽ anh nghe đi.
Ngày này, biết đâu, ở đâu đó mãi về sau,
Mình sẽ nhớ lại không chỉ một lần.
Mình sẽ nhớ, vầng trăng trong trẻo đã bơi
Trong đêm dịu mát ra sao.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.

Tất cả rồi sẽ qua đi, cả nỗi buồn, cả niềm vui.
Tất cả rồi sẽ qua đi - thế gian được kiến tạo như vậy.
Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ cần tin
Là tình yêu thì sẽ không như thế. Khồng, sẽ không như thế.

Hãy hát về chuyện những con tàu đã bơi về phương xa
Không chịu cúi đầu trước bão táp ra sao.
Hãy hát về chuyện chính là vì tình yêu của chúng mình
Mà cả thế giới này đã được nghĩ ra.
Hãy hát về chuyện vẫn đập không mệt mỏi
Trái tim ở bên cạnh trái tim.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.

Tất cả rồi sẽ qua đi, cả nỗi buồn, cả niềm vui.
Tất cả rồi sẽ qua đi - thế gian được kiến tạo như vậy.
Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ cần tin
Là tình yêu thì sẽ không như thế. Khồng, sẽ không như thế.

Lại một lần nữa, về chuyện ngày bỏ mặt đất mà đi,
Em hát khe khẽ anh nghe đi.
Ngày này, biết đâu, ở đâu đó mãi về sau,
Mình sẽ nhớ lại không chỉ một lần.
Mình sẽ nhớ, vì sao đã bay suốt đêm
Và nhìn bằng đôi mắt màu xanh lam ra sao.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.
Hoặc chỉ về chuyện, là tất cả rồi sẽ qua đi,
Và không cần phải nhớ lại đâu.

Tất cả rồi sẽ qua đi, cả nỗi buồn, cả niềm vui.
Tất cả rồi sẽ qua đi - thế gian được kiến tạo như vậy.
Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ cần tin
Là tình yêu thì sẽ không như thế. Khồng, sẽ không như thế.

Đã có 3 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Phi Long bi bô...

@Dimochka

Lần thứ nhất, câu thứ hai x phải "Em hát khe khẽ anh nghe đi"

Là "Em hãy hát anh nghe vào lúc chiều tà."

Đim-ma bi bô...

Chi tiết thế nào, em nghe đếch ra.

Phi Long bi bô...

"Vờ trátx vetrernhii xpôi mnhe"

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...