Ảnh ong


Một chú ong khác, một bông cúc khác, một cái gì đó. Việc chụp những con ong đậu trên những bông hoa đối với tôi giống như một tình trạng ám ảnh mới. Tôi đã chụp nhiều ảnh ong thế này. Nếu đăng hết, người xem chắc sẽ sợ. Thật ra, "sợ" không đúng lắm, "bực mình" có thể đúng hơn.

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

Canon à, em yêu?

Nhật Linh bi bô...

Canon - right. "em yêu" - wrong.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...