Thể hình


Tổng thống Kennedy thân mến.

Tôi rất muốn biết vì sao, trong thời đại của những áp lực đòi hỏi về ngoại hình này, quanh đây vẫn còn có những giáo viên bụng phệ. Những giáo viên này được coi là là các ví dụ tốt đối với chúng tôi những đứa trẻ tội nghiệp, đã bị làm kinh tởm. Chúng tôi những đứa trẻ làm những bài tập giáo viên bảo chúng tôi làm, trong khi đó các giáo viên đứng chung quanh và buôn dưa lê với nhau. Chúng tôi làm thế nào có thể cho là có thể tin rằng những bài tập đấy là đáng để làm nếu các giáo viên tỏ ra không quan tâm lắm đến chúng?

Tôi vận động một luật mới phải được thông qua cái đấy đòi hỏi các giáo viên cũng phải giữ gìn chính bản thân mình một cách mẫu mực. Cảm ơn ngài vì sự chú ý của ngài và xin hãy trả lời sớm.

Chân thành.

Richard Millington.

P. S. Thậm chí vài trong số Hướng đạo sinh có cơ hoành phồng lên.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...