Bạn Roosvelt tốt của tôi

Chủ tịch Fidel Castro 14 tuổi khi ông viết bức thư sau đây cho tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.


Santiago de Cuba.

Ngày 6 tháng Mười một năm 1940.

Gửi ngài Franklin Roosvelt, Tổng thống Mỹ.

Bạn Roosvelt tốt của tôi tôi không biết nhiều tiếng anh, nhưng tôi biết nhiều đủ để viết cho ngài. Tôi thích nghe rađiô, và tôi rất hạnh phúc, vì tôi đã nghe trong đấy, là ngài sẽ là Tổng thống cho một (periodo) mới. Tôi mười hai tuổi. Tôi là một cậu bé nhưng tôi nghĩ rất nhiều nhưng tôi không nghĩ là tôi đang viết cho Tổng thống Mỹ. Nếu ngài muốn, hãy đưa tôi một tờ xanh mười đô, gửi bằng thư, vì chưa bao giờ, tôi chưa thấy một tờ xanh mười đô và tôi muốn có một trong số chúng.

Địa chỉ của tôi là:

Sr Fidel Castro.
Colegio de Dolores.
Santiago de Cu ba.
Oriente Cuba.

Tôi không biết nhiều tiếng Anh nhưng tôi biết rất nhiều tiếng Tây-ban-nha và tôi cho là ngài không biết nhiều tiếng Tây-ban-nha nhưng ngài biết nhiều tiếng Anh vì ngài là người Mỹ còn tôi không phải người Mỹ.

(Cảm ơn ngài rất nhiều).

Good by. Bạn của ngài,

Fidel Castro

Nếu ngài muốn có sắt để làm
sheaps những chiếc tàu của ngài tôi sẽ chỉ tới ngài cái (minas) sắt lớn nhất trên đất liền. Chúng ở Mayari Oriente Cuba.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...