Ảnh bướm


Ảnh bướm vừa dễ lại vừa khó chụp. Dễ vì bướm không phải là loài quá nhỏ. Ai cũng có thể chụp được một bức ảnh bướm với bất kỳ thiết bị chụp ảnh nào có trong tay. Nhưng khó chụp vì chúng xê dịch chung quanh nhiều, và chúng không lang thang ở đâu lâu. Cũng gần như những con ong, nhưng thậm chí còn làm người chụp điên tiết hơn. Và chúng còn rất đỏng đảnh. Những con ong không thật sự bận tâm nhiều đến tôi nếu tôi để chúng yên với công việc của chúng, còn những con bướm hóa ra là rất quỷ quái. Tôi còn muốn mô tả thêm nữa về chúng, nhưng cuối cùng không biết tả thêm thế nào nữa.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Tôi cũng công nhận cả bạn Nhật Linh (tên đẹp thế) là bướm vừa dễ lại vừa khó chụp. Cũng có thể tôi là người còn ít kinh nghiệm chụp bướm. Tôi còn muốn chụp thêm nữa về chúng, nhưng cuối cùng không biết chụp thêm được lần nào không nữa.

Sau hết, tôi cảm ơn bạn. Bướm của bạn rất đẹp!

Nickname: Người chỉ gặp 08 lần.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...