Tuổi thơ đi đâu mất?Tuổi thơ đi đâu mất?
Tới những thành phố nào?
Và chúng ta phải tìm phương tiện ở đâu
Để một lần nữa trở lại đấy?
Nó ra đi một cách lặng lẽ
Trong lúc cả thành phố đang ngủ say
Và không viết thư về
Và chắc sẽ không gọi điện.

Cả mùa đông và mùa hè
Đợi chờ những điều kỳ diệu hiếm khi xảy ra,
Tuổi thơ sẽ ở đâu đó, nhưng không ở đây.
Và trong những tảng băng trôi màu trắng,
Và quanh những vũng nước bên dòng suối,
Có ai đó sẽ chạy chơi
Nhưng không phải tôi.

Tuổi thơ đi đâu mất?
Nó đã đi đâu?
Có lẽ, tới xứ sở kỳ diệu,
Ở đấy ngày nào cũng được đi xem phim,
Ở đấy trong đêm màu xanh
Mặt trăng chiếu sáng,
Nhưng với chúng ta từ giờ trở đi
Không có đường để đi tới đó.

Cả mùa đông và mùa hè
Đợi chờ những điều kỳ diệu hiếm khi xảy ra,
Tuổi thơ sẽ ở đâu đó, nhưng không ở đây.
Và trong những tảng băng trôi màu trắng,
Và quanh những vũng nước bên dòng suối,
Có ai đó sẽ chạy chơi
Nhưng không phải tôi.

Tuổi thơ đi đâu mất?
Tới những xứ sở không xa lắm,
Đến chỗ bạn bè hàng xóm
Cũng giống như tôi?
Nó ra đi một cách lặng lẽ
Trong lúc cả thành phố đang ngủ say
Và không viết thư về
Và chắc sẽ không gọi điện.

Cả mùa đông và mùa hè
Đợi chờ những điều kỳ diệu hiếm khi xảy ra,
Tuổi thơ sẽ ở đâu đó, nhưng không ở đây.
Và trong những tảng băng trôi màu trắng,
Và quanh những vũng nước bên dòng suối,
Có ai đó sẽ chạy chơi
Nhưng không phải tôi.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...