Đừng phí sắc đẹp


Quét bụi đi, đập nó xuống
Nói hẳn ra cái chúng ta đang nói
Hẳn cái chúng ta đang nói
Đừng cố che giấu nó lúc này
Vì sao tiếp tục làm cho sáng tỏ
Anh không thể làm cho sáng tỏ...

Allison Iraheta - idol Mỹ - diễn một bài trong an-bum mới.

ps: Thằng ghi-ta nếu mũi tẹt xuống thì cực giống Đào fò nhà ta.
:)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...