Côn trùng và Hoa


Thấy không?

Bông này em không biết là bông gì - nên em chỉ gọi là bông hoa. Con này em cũng không biết là con gì - nên em chỉ gọi là con côn trùng. Một con côn trùng và một bông hoa, đúng như em đã nói.

Nhớ không, em rất giỏi đoán trước mọi thứ! Giỏi thật sự.

Ảnh này dường như chính em ngày mai theo một cách nào đó gửi một thông điệp ngược thời gian tới chính em ngày hôm nay, và nói một cách rành rọt là phải bốt nó lên.

Điềm báo đấy! Sợ không?

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...