Phúc Âm - Chương 2

PHÚC ÂM

Chương 2

1
Trong khi Chúa Giê-xu ra đời ở Bét-thờ-lê-hem thuộc Giu-đai-a trong thời gian trị vì của vua Hê-rốt, hãy nhìn xem, đã có các nhà thông thái từ phương đông đi đến Giê-lu-xa-lem,
2 Và nói, Người mà sinh ra để làm Vua của người Do Thái đang ở đâu? vì chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người ấy ở phương đông, và đến để suy tôn người ấy.
3 Khi vua Hê-rốt đã nghe thấy những điều này, ông ấy đã lo lắng, và cả Giê-lu-xa-lem cùng lo lắng với ông ấy.
4 Và khi ông ấy đã tập hợp tất cả những thày tế đứng đầu và những người Do Thái hiểu biết lại, ông ấy đã đòi hỏi họ phải xem xem Đấng Ki-tô sẽ phải ra đời ở đâu.
5 Và họ đã nói với ông ấy, ở Bét-thờ-lê-hem thuộc Giu-đai-a: vì như thế cái đấy đã được viết bởi nhà tiên tri,
6 Và ngươi Bét-thờ-lê-ham, trên đất đai của Giu-đa, tài nghệ không còn chút nào nữa với những ông hoàng của Giu-đa: vì từ phía ngoài ngươi một Người Cai Quản sẽ đến, người ấy sẽ trị vì những người Ít-xra-en của ta.
7 Rồi Hê-rốt, khi ông ấy đã bí mật gọi các nhà thông thái, đã thẩm tra họ một cách sốt sắng xem ngôi sao đã xuất hiện lúc nào.
8 Và ông ấy đã gửi họ tới Bét-thờ-lê-ham, và đã nói, Hãy đi và tìm cho được đứa bé con; và khi các người đã tìm thấy nó, hãy lại báo cho ta biết, để ta có thể đến và cùng tôn thờ nó.
9 Khi họ nghe lời nhà vua, họ đã khởi hành; và, hãy nhìn kìa, ngôi sao, ngôi sao mà họ đã thấy ở phương đông, đã đi phía trước họ, cho đến khi nó đến và đứng ở phía trên chỗ mà đứa bé đang ở đấy.
10 Khi họ nhìn thấy ngôi sao, họ đã hoan hỉ với một niềm vui sướng trên cả tuyệt vời.
11 ¶ Và khi họ bước vào trong căn nhà, họ đã thấy đứa bé cùng với Ma-ria mẹ nó, và đã sụp xuống, và suy tôn nó: và khi họ mở những báu vật của mình, họ đã dâng lên nó những tặng phẩm; vàng, và hương trầm, và nhựa thơm.
12 Và đã được Chúa Trời báo cho biết trong một giấc mơ là họ không được trở lại chỗ Hê-rốt, họ đã ra đi trở về xứ sở của mình theo một con đường khác.
13 Và khi họ ra đi, hãy nhìn xem, thiên sứ của Chúa Trời lại hiện ra với Giô-xép trong giấc mơ, và nói, Dậy đi, và hãy mang theo đứa bé và mẹ của nó, và hãy bỏ chạy tới Ai-cập, và ngươi hãy ở lại đó cho đến khi ta đến nói với ngươi: vì Hê-rốt sẽ tìm đứa bé để tiêu diệt nó.
14 Khi chàng trở dậy, chàng đã mang theo đứa bé và mẹ nó trong đêm, và đã ra đi đến Ai-cập:
15 Và đã ở lại đó cho đến khi Hê-rốt chết: như vậy đã có thể ứng nghiệm điều mà Chúa Trời đã nói thông qua nhà tiên tri, nói rằng, ta đã gọi con trai của ta Bên Ngoài Ai-cập.
16 ¶ Rồi Hê-rốt, khi ông ấy đã thấy là ông ấy bị nhạo báng bởi các nhà thông thái, đã tức giận tột bậc, và đã ra lệnh, và đã giết chết tất cả những đứa trẻ ở Bét-thờ-lê-ham, và trên tất cả những bờ biển của nó, từ hai tuổi và nhỏ hơn, dựa theo thời gian mà ông ấy một cách sốt sắng đã điều tra từ các nhà thông thái.
17 Như vậy đã ứng nghiệm điều đã được nói bởi nhà tiên tri Giê-rê-mi, nói rằng,
18 Ở Ra-ma đã nghe thấy một tiếng nói, tiếng than vãn, và tiếng khóc lóc, và sự tiếc thương to lớn, Ra-chen nhỏ nước mắt vì những đứa trẻ của nàng, và sẽ không được dỗ dành, vì họ không còn.
19 ¶ Nhưng khi Hê-rốt đã chết, hãy nhìn xem, một thiên sứ của Chúa Trời hiện ra với Giô-xép trong một giấc mơ ở Ai-cập,
20 Và nói, Dậy đi, và hãy mang theo đứa bé và mẹ của nó, và hãy đi vào đất đai của Ít-xra-en: vì họ chết là để tìm sự sống của đứa bé.
21 Và chàng đã dậy, và đã mang theo đứa bé và mẹ của nó, và đã đi tới đất đai của Ít-xra-en.
22 Nhưng khi chàng đã nghe là A-chê-la-út đã trị vì ở Giu-đai-a thay chỗ của Hê-rốt bố ông ấy, chàng đã sợ để đi tới đó: mặc dù, đã được cảnh báo của Chúa Trời trong một giấc mơ, chàng đã rẽ sang một bên vào những phần đất của Ga-li-lêi:
23 Và chàng đã đến và ngụ ở trong một thành phố gọi là Na-da-rét: như vậy đã có thể ứng nghiệm điều đã được nói bởi các nhà tiên tri, Nó sẽ được gọi là một Na-da-rét.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...