Lại cúc


Vâng, em biết, em biết. Lại hoa Cúc.

Em đã nói rồi: chúng sẽ còn mãi. Bốt thế này còn là thưa đấy, tình trạng thực tế còn có thể tồi tệ hơn.


Không có gì nhiều để nói về tấm ảnh này. Có thể chỉ đơn giản: "Nhìn này! Một bông hoa Cúc!"

Ps: Nếu bình luận nhiều hơn, có thể nói nó giống, có thể lắm, một quả núi.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...