Phúc Âm - Chương 4

PHÚC ÂM

Chương 4

1 Rồi Chúa Giê-xu đã được Thần Khí đưa vào vùng hoang vu để cho quỷ sứ cám dỗ.
2 Và khi Người đã nhịn ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Người sau đấy đã đói bụng.
3 Và khi quỷ xa-tăng đến chỗ Người, nó đã nói, Nếu mày là Con Trai của Chúa Trời, hãy ra lệnh để những hòn đá này được làm thành bánh mì.
4 Nhưng Người đã trả lời và đã nói, Cái đấy đã được viết, Con Người sẽ không sống chỉ bằng mỗi bánh mì, mà còn bằng mỗi lời nói được nói ra từ miệng của Chúa Trời.
5 Rồi quỷ sứ đưa Người vào thành phố thần thánh, và đặt Người lên một cái tháp nhọn của ngôi đền,
6 Và bảo với Người, Nếu mày là Con Trai của Chúa Trời, hãy quăng mình xuống: vì cái đấy đã được viết, Ông Ấy sẽ giao cho những thiên sứ của mình nhiệm vụ phải quan tâm đến mày: và trong những cánh tay mình họ sẽ đỡ mày lên, và dù là bất kỳ lúc nào mà mày vấp chân mày vào đá.
7 Chúa Giêxu đã nói với nó, Cái Đấy cũng đã được viết, Ngươi sẽ không xúi giục Chúa Trời Chủ Nhân của ngươi.
8 Lại nữa, quỷ sứ lại đưa Người lên trên một đỉnh núi cao vô chừng, và chỉ cho Người xem khắp cả trần gian, và vẻ đẹp huy hoàng của nó;
9 Và nói với Người, Tất cả những thứ này ta sẽ cho mày, nếu mày sẽ sụp xuống và tôn thờ ta.
10 Lúc đó Chúa Giê-xu nói với nó, Ngươi hãy biến đi, Xa-tăng: vì cái đấy đã được viết, Ngươi sẽ tôn sùng Chúa Trời Chủ Nhân của ngươi, và ngươi sẽ chỉ phụng sự ông ấy.
11 Lúc đó quỷ sứ bỏ Người đi, và, hãy nhìn xem, các thiên sứ đã đến và đã chăm lo cho Người.
12 ¶ Lúc này khi Chúa Giê-xu đã nghe là Giôn đã bị ném vào nhà tù, Người đã khởi hành đến Ga-li-lêi;
13 Và bỏ lại Na-da-rét, Người đã đến và ngụ ở Ca-pơ-na-um, một chỗ ở trên bờ biển, ở biên giới giữa Da-bu-lông và Nép-tha-lim:
14 Như vậy đã có thể ứng nghiệm điều đã được nói bởi nhà tiên tri E-xai-át, nói rằng,
15 Đất đai của Da-bu-lông, và đất đai của Nép-tha-lim, men theo bờ biển, vượt quá Gioóc-đan, Ga-li-lêi ở Gien-ti-lét;
16 Những người đang ngồi trong tăm tối đã nhìn thấy ánh sáng tuyệt vời; và với những người đang ngồi trong miền và bóng của cái chết ánh sáng đã được xuất hiện.
17 ¶ Từ đó Chúa Giê-xu đã bắt đầu thuyết giáo, và nói, Hãy ăn năn: vì thiên đường là ở trong tay.
18 ¶ Và Chúa Giê-xu, đang đi bộ ven biển ở Ga-li-lêi, đã nhìn thấy hai người anh em, Xi-môn gọi là Pi-tơ, và An-đờ-riu em chàng, đang quăng lưới xuống biển: vì họ đã là những người đánh cá.
19 Và Người nói với họ, Hãy đi theo ta, và ta sẽ làm các anh thành những người cứu vớt con người.
20 Và họ ngay tức thì đã bỏ lại những tấm lưới của mình, và đã đi theo Người.
21 Và đi tiếp từ đó, Người đã nhìn thấy hai người anh em khác, Giêmx con trai của Dê-bê-đi, và Giôn em chàng, trên một con tàu cùng với Dê-bê-đi cha họ, đang vá những tấm lưới của họ; và Người đã gọi họ.
22 Và họ ngay lập tức đã bỏ lại con tàu và cha của mình, và đã đi theo Người.
23 ¶ Và Chúa Giê-xu đã đi khắp Ga-li-lêi, dạy dỗ trong những giáo đường Do thái của họ, và thuyết giảng đức tin của Thiên Giới, và chữa trị mọi kiểu đau yếu và mọi kiểu bệnh tật trong dân chúng.
24 Và tiếng tăm của Người đã đi khắp Xi-ri: và người ta đã đem đến cho Người tất cả những người ốm đã bị những bệnh tật và những sự đau đớn khác nhau, và những người đã bị quỷ ám, và những đã bị mất trí, và những người đã bị liệt; và Người đã chữa khỏi cho họ.
25 Và ở đó đã đi theo Người những đám rất đông dân chúng từ Ga-li-lêi, và từ Đê-ca-pô-lít, và từ Giê-lu-xa-lem, và từ Giu-đai-a, và từ tận quá Gioóc-đan.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...