Ngài Người Chơi Lục Lạc

Bob Dylan - Mr. Ta......
Này, ngài Người Chơi Lục Lạc, hãy chơi một khúc hát cho tôi
Tôi không buồn ngủ và không có nơi nào tôi định tới
Này, ngài Người Chơi Lục Lạc, hãy chơi một khúc hát cho tôi
Trong buổi sáng vang tiếng leng keng tôi sẽ tới kế sau ông.

Hãy đưa tôi đi khỏi qua những vòng khói của tâm trí tôi khi đó,
Theo những tàn tích mờ sương của thời gian
Vượt xa khỏi những chiếc lá đông cứng, những cái cây ma quái hãi hùng
Ra ngoài cái bãi biển lộng gió
Cách xa khỏi tầm với xoắn xít của nỗi buồn đau điên dại
Để khiêu vũ dưới bầu trời nạm kim cương với một bàn tay vẫy tự do
Để được in bóng bởi biển cả, được vây quanh bởi dải cát tròn
Với tất cả ký ức và số phận vùi sâu dưới những con sóng
Để tôi quên đi hôm nay tới tận hôm mai.

Bob Dylan

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Chim Xanh bi bô...

Mr. Tambourine Man
Bob Dylan

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle-jangle morning I'll come followin' you.

Though I know that evenin's empire has returned into sand,
Vanished from my hand,
Left me blindly here to stand but still not sleeping.
My weariness amazes me, I'm branded on my feet,
I have no one to meet
And the ancient empty street's too dead for dreaming.

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle-jangle morning I'll come followin' you.

Take me on a trip upon your magic swirlin' ship,
My senses have been stripped, my hands can't feel to grip,
My toes too numb to step, wait only for my boot heels
To be wanderin'.
I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade
Into my own parade, cast your dancing spell my way,
I promise to go under it.

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle-jangle morning I'll come followin' you.

Though you might hear laughin', spinnin', swingin' madly across the sun,
It's not aimed at anyone, it's just escapin' on the run
And but for the sky there are no fences facin'.
And if you hear vague traces of skippin' reels of rhyme
To your tambourine in time, it's just a ragged clown behind,
I wouldn't pay it any mind, it's just a shadow you're
Seein' that he's chasing.

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle-jangle morning I'll come followin' you.

Then take me disappearin' through the smoke rings of my mind,
Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves,
The haunted, frightened trees, out to the windy beach,
Far from the twisted reach of crazy sorrow.
Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free,
Silhouetted by the sea, circled by the circus sands,
With all memory and fate driven deep beneath the waves,
Let me forget about today until tomorrow.

Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me,
In the jingle-jangle morning I'll come followin' you.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...