Tình đauTình đau, tình đóng sẹo
Tình đả thương và huỷ hoại
Bất kỳ trái tim nào không đủ dẻo dai và mạnh mẽ
Để nhận lấy quá nhiều đau đớn
Tình như đám mây chứa quá nhiều mưa.

Anh trẻ trung, anh biết, nhưng dù thế
Anh biết đôi điều anh đã học từ 4c
Anh thực sự đã học rất nhiều
Tình như cái lò, nó đốt cháy 4c khi nó nóng.

Mấy thằng ngốc nói sảng về hạnh phúc
Sự an lạc, cảm xúc lứa đôi
Mấy thằng ngốc phỉnh chính mình, anh nghĩ thế
Chứ chúng không phỉnh anh
Anh biết nó không có thật
Tình chỉ là điều giả dối được tạo ra để khiến 4c buồn.


Felice & Boudleaux Bryant

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...