Phúc Âm - Chương 3

PHÚC ÂM

Chương 3

1 Trong những ngày đấy Giôn Người Rửa Tội đã đến, và thuyết giáo trong vùng hoang vu của Giu-đai-a,
2 Và nói, Hãy ăn năn các người: vì thiên đường là ở trong tay.
3 Việc chàng sẽ ở đây đã được nói bởi nhà tiên tri E-xai-át, nói rằng, Tiếng nói của một người kêu gọi ở chốn hoang vu, Hãy sửa soạn các người con đường của Chúa Trời, hãy làm cho những đường đi của Người được ngay thẳng.
4 Và đã như thế Giôn đã có y phục của chàng dệt bằng lông lạc đà, và một chiếc thắt lưng bằng da quanh thắt lưng chàng; và thức ăn của chàng đã là những con châu chấu và mật ong dại.
5 Rồi cả Giê-lu-xa-lem đã đi ra tới chỗ chàng, và cả Giu-đai-a, và tất cả vùng xung quanh Gioóc-đan,
6 Và đã được chàng rửa tội cho ở Gioóc-đan, xưng tội những tội lỗi của họ.
7 ¶ Nhưng khi chàng thấy có nhiều tín đồ Pha-ri-xi và Sát-đu-xi đến lễ rửa tội của chàng, chàng đã nói với họ, Này thế hệ của những người tráo trở, ai đã cảnh báo các người trốn tránh sự phẫn nộ mà đến đây?
8 Sinh ra vì thế sự tiếp nhận ngọt ngào đối với sự ăn năn:
9 Và hãy suy nghĩ không phải để nói trong thâm tâm mình, Chúng ta có A-bờ-ra-ham là cha của chúng ta: vì ta nói với các người, rằng Chúa Trời là có khả năng từ những hòn đá này tạo nên những đứa con cho A-bờ-ra-ham.
10 Và bây giờ cũng như cái dìu đã được chặt vào gốc cây: vậy thì mỗi cái cây mà không đem đến quả ngọt tốt lành thì bị đốn xuống, và quăng vào ngọn lửa.
11 Ta quả thực rửa tội cho các người bằng dòng nước để ăn năn: nhưng người mà sẽ đến sau ta thì có quyền năng hơn ta, những chiếc giày của người ấy ta không xứng để mang: người ấy sẽ rửa tội cho các người bằng Thánh Thần, và bằng ngọn lửa:
12 Chiếc quạt của nó ở trong tay người ấy, và người ấy sẽ làm sạch sẽ hoàn toàn sân kho của mình, và thu thập lúa mì của mình vào kho thóc; nhưng người ấy sẽ thiêu cháy rơm rác bằng ngọn lửa không dập tắt được.
13 ¶ Rồi Chúa Giê-xu đi từ Ga-li-lêi đến Gioóc-đan tới chỗ Giôn, để được chàng rửa tội.
14 Nhưng Giôn từ chối Người, nói rằng, tôi cần được Người rửa tội, và Người lại đến chỗ tôi?
15 Và Chúa Giê-xu để trả lời đã nói với chàng, Hãy để cho cái đấy là như vậy bây giờ: vì như vậy nó thích hợp với chúng ta để đáp ứng mọi sự công bằng. Lúc đó Giôn đã cho phép Người.
16 Và Chúa Giê-xu, khi Người đã được rửa tội, đã đi lên ngay khỏi dòng nước: và, hãy nhìn kìa, vòm trời đã mở ra tới Người, và Người trông thấy Thần Khí của Chúa Trời sà xuống như một con chim bồ câu, và chiếu sáng ở trên Người:
17 Và hãy nhìn kìa một tiếng nói từ trên trời, nói rằng, Đây là Con Trai yêu quý của ta, người mà ta rất hài lòng.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...