Một thằng ngốc giống như anhThứ lỗi, nếu như anh sến
Khi ta nói lời từ biệt
Đừng giận anh
Anh có lẽ khóc khi em ra đi
Nhưng anh sẽ mơ
Một giấc mơ ngắn ngủi khi những năm tháng trôi qua
Đôi khi đời có một thằng ngốc giống như anh

Đôi khi đời có một thằng ngốc như khi anh để mất em
Em đã dạy anh cách yêu thương
Và bi giờ em nói tình ta hết
Anh là thằng ngốc, nhưng anh sẽ yêu em tha thiết
Cho tới ngày anh chết
Đôi khi đời có một thằng ngốc giống như anh
Đôi khi...

Bill Trader

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...