Cậu con giai tốt sốMột vài người được sinh ra để vẫy quốc kỳ
Chao ôi, chúng có màu đỏ, trắng với xanh lam
Và khi ban nhạc chơi bài "Đón chào ngài thủ lĩnh"
Chao ôi, họ hướng thần công về phía các anh

Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải con giai ngài thượng nghị sĩ
Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải cậu con giai tốt số

Một vài người được sinh ra với thìa bạc trong tay
Chúa ơi, họ không phải giúp chính mình
Nhưng khi người thu thuế tới cửa nhà
Chúa ơi, ngôi nhà trông như nơi bày đồ thanh lí

Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải con giai ngài triệu phú
Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải cậu con giai tốt số

Một vài người thừa hưởng đôi mắt điểm sao
Chao ôi, họ gửi các anh ra chiến trận
Và khi anh hỏi họ "Tôi phải cống hiến bao nhiêu?'
Chao ôi, họ chỉ trả lời "Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn!"

Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải con giai của tướng quân
Không phải tôi, không phải tôi
Tôi không phải cậu con giai tốt số.


C.C.R. (1970)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...