The Twilight saga - "New Moon" - wallpaper


"Không, Alice, những con ma cà rồng đã không thực sự bỏ đi - không phải tất cả bọn họ, thế nào đó. Đấy là toàn bộ sự phiền toái. Nếu đã không nhờ những người sói, Victoria sẽ tóm được tôi ngay. Ờ... nếu không nhờ Jake và những người bạn của cậu ấy, Laurent còn tóm được tôi trước khi cô ấy đã có thể, tôi đoán, cho nên..."

"Victoria?" Cô ấy đã huýt gió. "Laurent?"

Tôi đã gật đầu, một bít nhỏ xíu đã báo động bằng sự biểu hiện trong những con mắt màu đen của cô ấy. Tôi chỉ vào ngực mình. Nam châm hút nguy hiểm, nhớ không?"

Cô ấy đã lắc đầu một lần nữa. "Kể với tôi mọi thứ - bắt đầu từ đầu."
Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...