Thu đẹp quá


Mùa thu... nói chung nó lạnh, hết sức là hay mưa và chả có gì là vui vẻ lắm. Lá cây rụng tơi bời, không có nhiều chim bay xung quanh, ngoài mấy con quạ, và tất cả giống như đang chuẩn bị tâm trạng cho mỗi con người chúng ta để đón nhận một mùa đông dài, lạnh giá, cô liêu.

Tục ngữ Liên Xô có câu: "Không có thời tiết xấu."

Irv Kupcinet có câu: "Người lạc quan là người bắt đầu một chế độ ăn kiêng mới trong Ngày Lễ Tạ Ơn."

Ambrose Bierce có câu: "Người lạc quan: người đề xướng học thuyết đen tức là trắng."

James Branch Cabell có câu: "Người lạc quan tuyên bố là chúng ta sống trong thế giới tốt nhất trong tất cả các thế giới mà có thể; người bi quan sợ cái đấy là sự thật."

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...