Người Thày Đầu Tiên

NGƯỜI THÀY ĐẦU TIÊN

Năm phát hành: 1969
Đạo diễn: Anđờrây Kontralốpxki
Vai chính: Natalia Arinbaxarốpva, Bôlớt Bâysennaliép, Đarkun Kuiukốpva, ...

Theo tiểu thuyết cùng tên của Tringhítz Aimatốp.

Xưởng Mốtxphim.

http://rapidshare.com/files/99713543/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part01.rar
http://rapidshare.com/files/99722277/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part02.rar
http://rapidshare.com/files/99730276/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part03.rar
http://rapidshare.com/files/99741270/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part04.rar
http://rapidshare.com/files/99747493/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part05.rar
http://rapidshare.com/files/99760825/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part06.rar
http://rapidshare.com/files/99769821/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part07.rar
http://rapidshare.com/files/99780232/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part08.rar
http://rapidshare.com/files/99812688/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part09.rar
http://rapidshare.com/files/99823657/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part10.rar
http://rapidshare.com/files/99837370/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part11.rar
http://rapidshare.com/files/99850886/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part12.rar
http://rapidshare.com/files/99865212/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part13.rar
http://rapidshare.com/files/99869258/Pervyj.uchitel.1969.DVDRip.part14.rar

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...