Sóng có nghĩa gì đâu?


Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn?
Em đâu phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím?
Sóng có nghĩa gì đâu?..

Em tiễn anh đi ngày nào, dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau.
Em đón anh về, lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu?..

Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất.
Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...