Mật mã

Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất vào ngày mười sáu tháng một năm 1917, bức điện mật mã sau đây đã được bộ trưởng ngoại giao Đức Arthur Zimmerman gửi (theo đường sứ quán Đức ở Oa-sinh-tơn) cho đại sứ Đức ở Mê-hi-cô, Heinrich von Eckardt.


Bức điện này sau đó đã được:

1. Bộ đội Đức giải mã sang tiếng Đức
2. Bộ đội Mỹ dịch sang tiếng Anh
3. Em các bác dịch sang tiếng Việt.

WESTERN UNION
TELEGRAM

Theo đường Galveston.

Nr. 130,13042, Bộ trưởng Ngoại giao đã gửi điện tín vào 16 Tháng một, No. 1. Tự giải mã một cách tối mật. Chúng ta dự định bắt đầu chiến tranh Tàu ngầm không giới hạn vào mồng một Tháng hai. Nỗ lực sẽ được làm bất kể như thế nào để giữ Hợp chủng quốc trung lập. Nếu chúng ta không thành công trong việc này, chúng ta sẽ đề xuất đồng minh tới Mê-hi-cô dựa trên cơ sở sau đây: cùng tiến hành cuộc chiến tranh; cùng nghị hòa; hỗ trợ tài chính một cách rộng rãi; và thỏa thuận về phía chúng ta là Mê-hi-cô sẽ chiếm lại lãnh thổ thuở ngày xưa bị thất lạc ở Texas, Mê-hi-cô Mới, Arizona. Sự giàn xếp của các chi tiết là phần việc của ngài. Ngài cần phải gặp trước Tổng thống một cách hết sức kín đáo thật sớm vì sự bùng nổ của cuộc chiến tranh với Hợp chủng quốc là chắc chắn và thêm đề nghị mời Nhật Bản hướng tới một nỗ lực đồng bộ tự phát ngay lập tức và đồng thời sử dụng các văn phòng tốt của ông ấy giữa chúng ta và Nhật Bản. Hãy gợi sự chú ý của Tổng thống tới vấn đề là việc sử dụng một cách nhẫn tâm những chiếc tàu ngầm của chúng ta sẽ mở ra viễn cảnh bắt ép Anh quốc trong một vài tháng tới phải nghị hòa. Hãy báo là đã nhận được thư. Zimmermann.

BERNSTORFF

Charge German Embassy.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...