Microblog âm mưu chống lại Bi-nốc chúng mình

Mới một năm trước thôi, quần chúng nông nổi và trì độn đã đinh ninh rằng: "Blog đã chết, và bây giờ là kỷ nguyên của Microblog!"

Twitter đã khấp khởi khoan khoái tưởng có thể làm thịt được Blog. Twitter nói riêng, và bọn chã ngọng Microblog nói chung, đã tư duy kiểu bắp ngô củ khoai, giản đơn như động vật là: "Ồ, sẽ tiện hơn nhiều nếu bốt một đoạn "ý tưởng" ngăn ngắn, một phát một, hơn là một tư duy đầy đủ, có đầu đuôi, và được sắp xếp thành những đoạn văn."

Ném cho trúng lỗ mới tài!

Ồ, bác em thật là uyên bác. :P

Ai ném ra ngoài, kỹ thuật còn non.

Ồ, ý tưởng thật là duyên dáng. :))

Chúng tưởng những cái đấy có thể tạo nên một môi trường tốt cho một thế giới văn minh.

Quả nhiên là suy nghĩ thất học của chã!

Blog bây giờ lại ngon. Trong khi Twitter đang vật vã cùng với một đồ thị bò lê như giòi bọ. Twitter cũng đã thật sự nhận ra sự ngu xuẩn của mình qua số liệu ở Mỹ vào mùa hè vừa xong.

Tháng mười năm nay, Twitter được 58.3 triệu khách, giảm từ 58.4 triệu vào tháng chín. Trong khi đó, Wordpress kiếm được thêm 10 triệu khách và cả tháng đạt 151.8 triệu.

À, còn hờ hờ... blogger.com, số liệu tương ứng, thêm 18.2 triệu khách vào tháng mười, và kết thúc tháng với, hờ hờ... 291.7 triệu.

Buồn cười đ' tả!

Bi-nốc tăng tốc ghê quá, còn Microblahblah, đ' hiểu, định "Tokyo Drift" hay là làm gì, mà lại phanh chân phanh tay túi bụi như thế?

Mỉa mai hơn, Twitter thực tế đã trở thành một thằng hầu (hoặc một con hầu) cho Blogging, nó trở thành một loại "feed" được yêu thích đối với bọn xớp oép (cảm ơn Twitterfeed).

Đào

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...