Ong và Cúc


Ong và hoa Cúc.

Không phải lần đầu em bốt ảnh như vậy, và tuyệt đối cũng sẽ không phải lần cuối. Đơn giản, bộ đôi này đẹp.

Không cần bình luận thêm!

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...