Sắc màu


Chủ thể bức ảnh này là "Màu Sắc". Tôi đã kiên trì đi bộ chung quanh và tự dưng thấy những chiếc lá có vẻ đẹp một cách độc đáo, cùng với chỉ khoảng 3, 4 màu sắc tách biệt. Một cách nào đó, có thể chụp được một bức ảnh đẹp, nhưng tôi không chỉ muốn nói có vậy.

Đây sẽ chỉ là "Ồ.., ừ, đã có chiếc lá này ở đó.", hay là cả một câu chuyện?

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...