Thu


"Bác sĩ cho tôi hai tuần để sống. Tôi hy vọng chúng là vào Tháng Tám."
- Ronnie Shakes

Em yêu mùa thu, yêu thật.

Nếu ngày mùa thu có nhiều ánh nắng, áng nắng vàng óng ánh lọc xuống qua những tán lá, sẽ nói gì đây? - "Siêu phàm!"

Có những cây đã trụi hết lá, có những cây toàn lá vàng, và có một số cây, trên đó vẫn có có những đám lá màu xanh. Ở Xít-tơn may mắn có một mùa thu dài.

Nếu có thời gian, hãy ngắm mùa thu!

Nếu không có thời gian, hãy ngắm mùa thu! Hãy quên công việc đi, mùa thu quan trọng hơn!

Hãy thử tin em!

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Ảnh mùa thu của Linh rất đẹp. Mình ngắm mải mê đến nỗi suýt thì quên không comment. :)

Nickname: Người chỉ gặp 14 lần

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...