Phúc Âm - Chương 6

PHÚC ÂM

Chương 6

1 Hãy chú ý là các người đừng làm việc bố thí của các người trước mắt mọi người, để được họ nhìn thấy: nếu không các người không có phần thưởng của Cha các người, Người ở trên thiên đường.
2 Cho nên khi các người làm việc bố thí của các người, đừng thổi kèn tờ-rom-pét trước mặt mình, giống như những kẻ đạo đức giả làm trong những giáo đường Do thái và trên các đường phố, để họ có thể có danh tiếng với mọi người. Một cách đích thực ta nói với các người, Họ có phần thưởng của họ.
3 Mà khi các người làm việc bố thí, đừng để cho tay trái của các người biết việc mà tay phải của các người làm:
4 Để việc bố thí của các người có thể ở trong thầm lặng: và Cha của các người Người tự nhìn thấy ở trong thầm lặng sẽ thưởng cho các người một cách công khai.
5 ¶ Và khi các người cầu nguyện, các người hãy đừng làm giống như những kẻ đạo đức giả làm: vì họ thích cầu nguyện mà đứng trong những giáo đường Do thái và ở những góc phố, để họ có thể được mọi người nhìn thấy. Một cách đích thực ta nói với các người, Họ có phần thưởng của họ.
6 Mà các người, khi các người cầu nguyện, hãy bước vào căn buồng nhỏ của các người, và khi các người đã khép cánh cửa của các người lại, hãy cầu nguyện với Cha của các người Người ở trong thầm lặng; và Cha của các người Người nhìn thấy ở trong thầm lặng sẽ thưởng cho các người một cách công khai.
7 Mà khi các người cầu nguyện, đừng dùng những điều lặp đi lặp lại rỗng tuếch, giống như người ngoại đạo làm: vì họ nghĩ là họ sẽ được nghe vì sự nói nhiều của họ.
8 Cho nên các người đừng giống như họ: vì Cha của các người biết những thứ gì các người cần, từ trước khi các người hỏi Người.
9 Cho nên các người hãy cầu nguyện theo cách như thế này: Cha của chúng tôi Người ngự trên thiên đường, Thiêng Liêng là tên của Người.
10 Vương quốc của Người đến. Của Người sẽ được làm xong trên mặt đất, giống như nó là ở trên thiên đường.
11 Hãy cho chúng tôi ngày này thức ăn hàng ngày của chúng tôi.
12 Và hãy miễn cho chúng tôi những món nợ của chúng tôi, giống như chúng tôi miễn cho những người mắc nợ chúng tôi.
13 Và đừng dẫn dắt chúng tôi vào sự cám dỗ, mà hãy giải thoát chúng tôi khỏi sự xấu xa: vì vương quốc là của Người, và quyền năng, và vinh quang, đến mãi mãi. A-men.
14 Vì nếu các người tha thứ cho mọi người những lỗi lầm của họ, Cha ở trên trời của các người cũng sẽ tha thứ cho các người:
15 Còn nếu các người không tha thứ cho mọi người những lỗi lầm của họ, Cha của các người cũng sẽ không tha thứ cho những lỗi lầm của các người.
16 ¶ Còn nữa khi các người ăn chay, đừng, giống như những kẻ đạo đức giả, với một vẻ mặt buồn bã: vì họ làm xấu xí những gương mặt của họ, để họ có thể thể hiện với mọi người là đang ăn chay. Một cách đích thực ta nói với các người, Họ có phần thưởng của họ.
17 Còn các người, khi các người ăn chay, hãy xức dầu đầu các người, và rửa mặt các người;
18 Để các người không thể hiện với mọi người là đang ăn chay, mà với Cha của các người Người ở trong thầm lặng: và Cha của các người, Người nhìn thấy ở trong thầm lặng, sẽ thưởng cho các người một cách công khai.
19 ¶ Đừng tích cóp cho mình những báu vật ở trên mặt đất, nơi mối mọt và rỉ sét làm cho mục nát, và nơi kẻ trộm khoét vách và ăn trộm:
20 Mà hãy tích cóp cho mình những báu vật ở trên thiên đường, nơi không có mối mọt và rỉ sét làm cho mục nát, và nơi kẻ trộm không khoét vách và không ăn trộm:
21 Vì báu vật của các người ở đâu, thì tấm lòng của các người cũng sẽ ở đó.
22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt: cho nên nếu con mắt của các người chân thật, thì toàn bộ thân thể của các người sẽ đầy ánh sáng.
23 Nhưng nếu con mắt của các người là xấu xa, toàn bộ thân thể của các người sẽ đầy bóng tối. Cho nên nếu ngọn đèn ở trong các người là bóng tối, thì bóng tối ấy mới ghê gớm làm sao!
24 ¶ Không ai có thể phụng sự hai chủ: vì hoặc anh ta sẽ ghét một người, và yêu người kia; nếu không anh ta sẽ theo một người, và xem thường người khác. Các người không thể phụng sự Chúa Trời và tiền tài.
25 Cho nên ta nói với các người, Đừng lo nghĩ về sinh mệnh của các người, cái các người sẽ ăn, hoặc cái các người sẽ uống; mà cũng đừng lo nghĩ về thể xác của các người, cái các người sẽ mặc. Sinh mệnh không phải là hơn thức ăn, và thể xác không phải là hơn quần áo?
26 Hãy nhìn xem những chim muông ở trong không trung: vì chúng không gieo, chúng không gặt, cũng không thu hoạch về kho; song Cha ở trên trời của các người vẫn nuôi chúng. Các người không phải là tốt hơn chúng nhiều?
27 Ai trong các người bằng việc lo nghĩ có thể thêm một cu-bít [*] vào vóc dáng của mình?
28 Và tại sao các người lo nghĩ về quần áo? Hãy xem những bông hoa loa kèn ở trên đồng, chúng mọc lên như thế nào; chúng không làm việc vất vả, chúng cũng không quay tơ:
29 Và mặc dầu vậy ta vẫn nói với các người, Là ngay cả Xa-lô-mông với tất cả sự lộng lẫy của mình cũng không được mặc đẹp như một trong số những bông hoa này.
30 Do đó, nếu Chúa Trời ăn mặc cho cỏ trên đồng - thứ hôm nay còn, và mai đã bị quăng vào lò - như thế, Người sẽ không ăn mặc cho các người hơn nhiều, Ôi các người những kẻ thiếu lòng tin?
31 Cho nên đừng lo nghĩ, nói là, Chúng ta sẽ ăn gì? hoặc, Chúng ta sẽ uống gì? Hoặc, Chúng ta sẽ được mặc bằng gì?
32 (Vì tất cả những thứ này Dân ngoại đạo cố kiếm tìm:) vì Cha ở trên trời của các người biết là các người cần tất cả những thứ này.
33 Mà các người trước hết hãy tìm vương quốc của Chúa Trời, và sự công bằng của Người; và tất cả những thứ này sẽ được thêm vào cho các người.
34 Cho nên đừng lo nghĩ vì ngày mai: vì ngày mai sẽ lo nghĩ vì những chuyện của nó. Là đủ cho một ngày cái xấu của nó.

[*] cu-bít: 45 cm 72 mm

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...