Bầu Trời ToBầu Trời To coi rẻ tất cả mọi người đang ngước nhìn Bầu Trời To,
Mọi người đang đối xử thô bạo với nhau,
Bầu Trời To cảm thấy buồn khi ông ta thấy đám trẻ khóc la,
Nhưng Bầu Trời To là quá to để cho cái đấy khiến ông ta chán nản.

Bầu Trời To quá to để khóc.
Bầu Trời To quá cao để thấy
Mọi người như 4c và anh.

Một ngày nào, ta sẽ tự do, ta sẽ không lo nghĩ, chỉ là 4c thấy.
Đến khi ngày đó có thể đến, đừng để cái đấy khiến 4c chán nản.
Khi anh cảm thấy thế giới là quá sức chịu với anh,
Anh nghĩ về Bầu Trời To, và chẳng điều gì quan trọng lắm với anh.

Bầu Trời To coi rẻ tất cả mọi người mà họ nghĩ họ đã có những vấn đề.
Họ chán nản, và họ ôm đầu mình trong tay và khóc,
Họ giơ cao đôi tay mình và họ tôn kính Bầu Trời To,
Nhưng Bầu Trời To quá to để đồng cảm.

Bầu Trời To quá bận rộn,
Dù ông ta muốn thử.
Và ông ta cảm thấy tệ tự trong lòng,
Bầu Trời To quá to để khóc.

Một ngày nào, ta sẽ tự do, ta sẽ không lo nghĩ, chỉ là 4c đợi và thấy.
Đến khi ngày đó có thể đến, đừng để cái đấy khiến 4c chán nản.

The Kinks

* 4c = Các cô các chú.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...