Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi
...


Playboy: "Những Cánh Đồng Dâu Tây" là thế nào?

Lennon: Những Cánh Đồng Dâu Tây là một nơi có thực. Sau khi tôi ngưng sống ở Penny Lane, tôi đã chuyển tới ở với bà dì của tôi, người mà sống ở khu vực ngoại ô trong một nơi tử tế sát vách với một khu vườn nhỏ và những bác sĩ, luật sư, và những người cùng hạng sống xung quanh... không phải một kiểu hình ảnh ổ chuột nghèo nàn mà được trưng ra trong mọi câu chuyện của The Beatles. Theo thứ bậc tầng lớp, đấy đã là một tầng lớp cao hơn phân nửa so với Paul, Geogre và Ringo, những cái bạn đã sống trong nơi ăn chốn ở được chính phủ trợ cấp. Chúng tôi đã có riêng ngôi nhà của mình và có một khu vườn. Mấy cái bạn đấy đã không có bất kỳ cái gì như thế. Gần nơi ở đấy là Những Cánh Đồng Dâu Tây, một ngôi nhà gần một trại giáo dưỡng của đám trai trẻ, một nơi mà tôi từng hay đi đến những buổi tiệc tùng trong vườn trong vị thế của một cậu bé với những đứa bạn Nigel và Pete của tôi, chúng tôi sẽ tới đó, đi loanh quanh, và bán những chai nước chanh để lấy một món tiền. Chúng tôi đã luôn có niềm vui thích ở Những Cánh Đồng Dâu Tây. Do vậy, đó là nơi tôi đã đặt tên. Nhưng tôi từng xem nó như một hình tượng. Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Tạp chí Playboy phỏng vấn John Lennon, tháng 09 năm 1980.


Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Cuộc sống là dễ dàng với đôi mắt nhắm,
Hiểu sai mọi thứ bạn thấy.
Đang khó khăn để là ai đó, nhưng nó diễn ra hết,
Nó không quan trọng lắm với tôi.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Không ai, tôi nghĩ là, ở trong cái cây của tôi,
Tôi muốn nói, nó phải cao hoặc thấp.
Tức là, bạn không thể nào, bạn biết là, hoà nhịp, nhưng nó ổn hết,
Tức là, tôi nghĩ nó là không quá tệ.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.

Luôn luôn, à không, đôi khi, nghĩ đấy là tôi,
Nhưng bạn biết, tôi biết là, khi nào đấy là một giấc mơ.
Tôi nghĩ, tôi biết là, tôi muốn nói "Có", nhưng nó sai hết,
Tức là, tôi nghĩ tôi không đồng ý.

Để tôi mang bạn xuống, vì tôi sắp đến Những Cánh Đồng Dâu Tây.
Không thứ gì có thật và không thứ gì bị treo lên,
Những Cánh Đồng Dâu Tây mãi mãi.


Đã có 9 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

Chim Xanh, why "bất diệt"?

Strawberry fields are not that fire on a tomb of unknown soldiers (or the dragon emperor). Trust me, if my brother John want "bất diệt" he might write "undying".

Chim Xanh bi bô...

Can you show me the difference between "bất diệt" and "mãi mãi", John's brother?

Mà Đim-ma cho mình hỏi từ "brushfire" nên dịch thế nào? Ví dụ như trong cụm "Brushfire fairytales" mà dịch là "Những câu chiện thần tiên tỏa lửa" thì có ổn không, về nghĩa đen thôi?

Chim Xanh bi bô...

Ah, I don't mean Strawberry Fields are some fire on a tomb of unknown soldiers (or the dragon emperor). Not at all. =))

Đim-ma bi bô...

"mãi mãi" is more similar on "forever", "bất diệt" - "undying", and my brother John wrote "forever".

ps: And pay attention on "Verb + Preposition": hang about, hang around... for they are in some contexts the same as a single verb.

brushfire fairytales = insignificant fairy tales

Chim Xanh bi bô...

Mình sẽ lưu ý mí cả tìm hiểu thêm. Đim-ma cứ dùng tiếng Anh thoải mái, mình đọc chắc không có vấn đề gì. Còn viết thì mình chưa tự tin lắm. I mean it must be high or low... =))

Bi giờ, mình đi có chiện tí. Have a nice day!

Đim-ma bi bô...

Our Đào Phò dares to use english, even to translate Gideon's Bible, thus I think you may comfortably use it as you want.

Hint: Let yourself take Phi Long down, 'cause you're going to "brushfire fairytales" (*).

(*) brushfire fairytales - những câu chuyện thần tiên tỏa lửa.

Anonymous bi bô...

Dima wanted Chim Xanh: the thirst still, perhaps
In his soul has not absolutely died away;
But let it any more doesn't disturb;
He don't wish to grieve her anyway.
Dima wanted Chim Xanh silently, without hope,
So timidly, so jealously - though in vain;
He wanted Chim Xanh so sincerely, so taking-off,
As may God grant her to be Đào's fairytale.

Đim-ma bi bô...

Đào muốn Chim Xanh: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa lòng chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Đào muốn Chim Xanh âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Đào muốn Chim Xanh, chân thành, cởi bỏ,
Như cầu Chúa để Chim Xanh thành người tình của Đim-ma.

Anonymous bi bô...

Có giỏi thì qua đây, em giai.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...