JamaicaGia-mai-ca, một hôm nào đó, cách đây không lâu, ở Gia-mai-ca, em đã chụp được cái hoa dâm bụt này bằng một bộ thiết bị lủng củng nhưng cực rẻ tiền — theo biểu giá "để có thể chụp được như thế". Em đã thích thú đến nỗi gửi nó cho mấy đứa con trai học cùng trường và cũng cùng thích chụp ảnh. Và lúc "thuyết minh", em nhớ, em chợt nhận ra là em rất ít — hình như chưa bao giờ nữa — viết từ "hibiscus", và mặc dù em nghĩ là chắc là phải dùng mạo từ "a", nhưng không hiểu sao em lúc đấy lại rất muốn dùng "an", và đinh ninh là phải viết như thế mới đúng.


Đim-ma bảo em có "lỗi hệ thống" là hay dùng "less" thay vì phải dùng "fewer" và hay thêm 's thay vì s khi cấu tạo số nhiều.


Cái "an h..." này không biết có phải lỗi không, và nếu có thì không biết có "hệ thống" không?Ps: Bonus
(Còn bonus nữa...)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Nhật Linh bi bô...

Les Gitans

Carasella

Ave Maria

Lettera A Pinocchio

Francesina

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...