Đim-ma, anh là ai? (2)

Bình thường, Đim-ma cặm cụi tự nấu ăn ở nhà. Đim-ma thích nhất là các món ăn được chế biến từ Gà — trừ gà bóp gỏi với thực vật.
Vào những ngày bận bịu mê say với công việc và thiếu thời gian, Đim-ma — rất đau khổ vì không thể tự nấu ăn — cũng phải ăn thế này, cho nó nhanh.
Còn lúc nào đú, thì đây là một chỗ ngồi quen, ở một nhà hàng quen, mà Đim-ma thường hay lui tới.


Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

Anyway, I love this theme! - (blog)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...