Đim-ma, anh là ai? (1)

Một số bức ảnh nho nhỏ, giàu tính nhân văn, một góc nhìn về cuộc đời Đim-mớt-trờ-ca:


Cây đàn mà Đim-ma tập chơi từ bé


Trứng rán mà Đim-ma thường ăn


Tủ lạnh của Đim-ma


(to be cont.)

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Ai cung đuoc, cứ đệp giai thé là ôkê, :)

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...