Đim-ma, anh là ai? (4)

Buổi chiều, Đim-ma thường hay dạo chơi trên con phố này...
Tối đến, có thể Đim-ma sẽ mang bánh ga-tô đến tặng sinh nhật người quen...
Hoặc ở nhà để tập trung nghiên cứu nghệ thuật của Lê-ô-na Đờ Vanh-xi


Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...