Cùng nhau dạy dỗ anh cu me()


Thông tin chi tiết về thằng cu me() bác Phi Long đã giới thiệu ở đây:


http://philong58.blogspot.com/2010/08/download-chuong-trinh-me.html


me() nó chạy trên hệ điều hành Windows, các bác có thể download (hoàn toàn miễn phí) em nó về, cài lên máy tính của mình, sử dụng hoàn toàn offline, và khen chê góp ý...


Các cụ dạy rồi:


"Không thày đố mày làm nên"


Em mở topic này để nếu các bác trong lúc chơi với em nó, thấy có những điểm gì mà theo các bác là cần phải dạy dỗ nó thêm, thì mong các bác cứ chỉ đạo vào đây.


Thằng cu này chúng mình không cần phải cài đặt lại, chỉ cần dạy lại nó thôi.

Đã có 20 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

"Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute. That's relativity." - Đưa tay bạn trên một cái cái lò nóng trong một phút, và nó hóa ra là như một tiếng đồng hồ. Ngồi cùng với một cô gái xinh xắn trong một giờ đồng hồ, và cái đấy hóa ra là như một phút. Cái đấy là tính tương đối.

"The difference between genius and stupidity is that genius has its limits." - Sự khác biệt giữa thiên tài và sự ngu dại là là thiên tài có những giới hạn của nó.

"The secret of creativity is knowing how to hide your sources." - Bí mật của tính sáng tạo biết cách che dấu các nguồn của bạn.

"Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted." - Không mọi thứ cái đấy có thể tính toán tính toán, và không mọi thứ cái đấy tính toán có thể tính toán.

"If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut." - Nếu A là một thành công trong cuộc sống, rồi A ngang bằng x cộng với y cộng với z. Làm việc là x; y là chơi; và z giữ mồm của bạn đóng.

"Make everything as simple as possible, but not simpler." - Làm mọi thứ đơn giản như là khả thi, ngoại trừ không đơn giản hơn.

"Science without religion is lame, religion without science is blind." - Khoa học không có đạo là què, sự tín ngưỡng không có khoa học là mù.

"At any rate, I am convinced that he (God) does not play dice." - Trong mọi trường hợp, tôi bị thuyết phục là anh ấy (Chúa ơi) không chơi súc sắc.

"A theory is something nobody believes, except the person who made it. An experiment is something everybody believes, except the person who made it." - Một lý thuyết là một cái gì đó không người nào tin, không kể con người người đã làm nó. Một cuộc thí nghiệm là một cái gì đó mỗi người tin, không kể con người người đã làm nó.

"Common sense is the collection of prejudices acquired by age 18." - Lẽ thường là bộ sưu tập của những thiên kiến đã giành được bởi tuổi 18.

"Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible player." - Những con người, các thứ rau quả, hoặc bụi vũ trụ, chúng tôi tất cả khiêu vũ tới một sự điều chỉnh huyền bí, đã ngâm trong khoảng cách bởi một cái cầu thủ không nhìn thấy được.

o_O Hoàn toàn không tệ. Thank 4c.

Cô giáo Thảo bi bô...

Crimes of passion

Bristling with sexual tension and corporate intrigue, "crimes of passion" is the story of what happens when two workers who are secret lovers team up in an attempt to score a huge sexual harassment settlement against their employer, a major corporation. When the detective assigned to the case discovers their scheme and tries to blackmail them, the two are caught in a twisted web of deceit and betrayal.


Những tội phạm của sự say mê.

Dựng đứng cùng với áp lực sinh dục và sự rủ rê hợp thành đoàn thể, những tội phạm "Của sự say mê" Là câu chuyện về cái xảy ra khi hai người làm việc những người là những người tình bí mật đội lên trong một sự cố gắng tới điểm số một cái sự an cư sự phiền nhiễu giới tính khổng lồ chống lại ông chủ của họ, một cái liên đoàn chủ yếu. Khi thám tử đã chỉ định tới trường hợp khám phá ra kế hoạch của họ và thử tới sự hâm doạ để tống tiền chúng nó, hai cái bị bắt trong một mạng đã xoắn của sự đánh lừa và sự phản bội.

Quả nhiên là dịch hay không thể tả!

Anh bạn "me()" này có khả năng tự sướng cao, có giống với tác giả không vậy? :-D

Anonymous bi bô...

"If you are what you eat, then I'm fast, cheap and easy."

Nếu bạn là cái bạn ăn, sau đấy tôi nhanh, rẻ và dễ dàng.

thì

đơn giản

Anonymous bi bô...

"Did you ever walk in a room and forget why you walked in? I think that's how dogs spend their lives."

Bạn đã từng đi bộ vào một căn phòng và quên vì sao bạn đã đi bộ vào? Tôi nghĩ cái đấy là như thế nào những chú chó trả những cuộc sống của họ.

trải qua
đời

Bạn bạn me() bi bô...

Nguồn: http://bloganhvu.blogspot.com/2010/08/thuy-trieu-len-thuy-trieu-dan-xuong.html

The tide rises, the tide falls,

The tide rises, the tide falls,
The twilight darkens, the curlew calls;
Along the sea-sands damp and brown
The traveler hastens toward the town.

And the tide rises, the tide falls.

Darkness settles on roofs and walls,
But the sea, the sea in darkness calls;
The little waves, with their soft, white hands
Efface the footprints in the sands.

And the tide rises, the tide falls.

The morning breaks; the steeds in their stalls
Stamp and neigh, as the hostler calls;
The day returns, but nevermore
Returns the traveler to the shore.

And the tide rises, the tide falls.


Bạn me() đọc là:

Thủy triều trở dậy, thủy triều rơi.

Thủy triều trở dậy, thủy triều rơi,.
Lúc tranh tối tranh sáng làm u ám, những tiếng gọi chim dẽ;.
Dọc theo cát biển ẩm thấp và nâu.
Lữ khách giục mau lên về phía thị trấn.

Và thủy triều trở dậy, thủy triều rơi.

Bóng tối neo lại trên những nóc nhà và làm bức tường,.
Nhưng biển, biển trong những tiếng gọi bóng tối;.
Những làn sóng nhỏ, cùng với những bàn tay mềm, trắng của họ.
Xoá bỏ những vết chân trên cát.

Và thủy triều trở dậy, thủy triều rơi.

Buổi sáng phá vỡ; những ngựa trong những chuồng của họ.
Tem và tiếng hí, như những tiếng gọi người coi chuồng ngựa;.
Ngày trở lại, nhưng không bao giờ nữa.
Trở lại người du hành tới bờ biển.

Và thủy triều trở dậy, thủy triều rơi.

Anonymous bi bô...

Dịch tốt hơn Google, nhưng còn nhiều hạn chế.
Thử dịch một câu nhé : "Made numerous fantastic saves to deny the Blaugrana, but has to take the blame for Villa's goal, as he was caught well off his line"
=> Đã làm đông đảo trên cả tuyệt vời cất giữ phủ nhận Blaugrana, nhưng phải lấy sự khiển trách cho mục tiêu của của biệt thự ở ngoại ô, như anh ấy đã bắt tương đối tốt khỏi đường thẳng của anh ấy

Yến Lan bi bô...

Hạn chế là đương nhiên thôi bác.

Được cái thằng bé me() này có một ưu điểm là rất ngoan ngoãn, dễ bảo. Chỉ tội cho nó là người làm ra nó (bác MinhCQ) vốn là một người rất lười biếng và vô trách nhiệm, bọn em vẫn gọi là Lãn Ông.

Nhưng ở đây bây giờ có ba bạn - bạn Phi Long, bạn Đim-ma, và bạn Đào - bắt đầu yêu thương và hiện đã biết cách dạy dỗ nó.

1) Các bác chơi với nó, thấy chỗ nào nó hiểu sai nhiều, thì cứ góp ý cho nó ở đây.

2) Cứ nhiều nhiều lỗi một chút, thì mấy bạn kia sẽ tập trung dạy em me() một đợt (thày biết cách dạy thì nó học rất nhanh, ngày xưa Lãn Ông lúc đang còn hưng phấn từng dạy nó đọc hết cả quyển "Hai vạn dặm dưới đáy biển").

3) Dạy xong, các bạn ấy sẽ đưa kết quả dạy học - dưới dạng file dữ liệu (*.scd) - lên đây.

4) Các bác chỉ việc lấy file dữ liệu về, và đưa cho em me(). (Không cần cài lại chương trình, chỉ cần bấm nút [Cập nhật], Files of type chọn: "File dữ liệu dịch thuật (*.scd)", chọn file vừa lấy về rồi bấm [Open], - me() nó sẽ tự học và sử dụng được ngay kiến thức mới)

Ví dụ, bác có thể xem thày Đim-ma dạy nó đọc "Kama Sutra" ở đây: http://philong58.blogspot.com/2011/01/kama-sutra-i.html


Ps: Nếu thày giáo là bạn Đào (dao_hoa_daochu), thì các bác nên hết sức chú ý. Vì thày ấy dạy chưa thạo, và lại đang muốn dạy nó nói bậy.

dao_hoa_daochu bi bô...

Dịch tốt hơn Google, nhưng còn nhiều hạn chế.
Thử dịch một câu nhé : "Made numerous fantastic saves to deny the Blaugrana, but has to take the blame for Villa's goal, as he was caught well off his line"
=> Đã làm đông đảo trên cả tuyệt vời cất giữ phủ nhận Blaugrana, nhưng phải lấy sự khiển trách cho mục tiêu của của biệt thự ở ngoại ô, như anh ấy đã bắt tương đối tốt khỏi đường thẳng của anh ấy


(1) Thế này không khéo có người vỡ cụ nó mũi vì sướng mất thôi! -_0

(2) Hồi trước có một lần em có trao đổi với Lãn Ông và Phi Long trường hợp "dịch tên riêng" kiểu như ví dụ của bác Anonym vừa nêu, có một điểm Lãn Ông bi bô nghe cũng nhắng ra phết. Y bảo:

Bây giờ, giả dụ ở trong truyện có một người Nga tên là Пизда (Pít-dờ-đa - tiếng Nga), và có một câu như sau:

Пизда чихает, и неторопливо говорит...

Thì vì Пизда là tên riêng, nên các dịch giả đều sẽ dịch câu này thành:

Pít-dờ-đa hắt xì hơi, rồi chậm rãi nói...

Dịch thế tưởng là ổn, nhưng thực ra lại không ổn tẹo nào, vì nếu dịch như thế thì cảm nhận của một người Nga khi đọc nguyên bản, và cảm nhận của một người Việt (không biết tiếng Nga) khi đọc bản dịch sẽ hoàn toàn khác nhau.

Vì Пизда trong tiếng Nga có nghĩa là Bướm (không bay, của các bạn gái), nên nếu câu này dịch là:

Bướm hắt xì hơi, rồi chậm rãi nói...

Thì cảm nhận của hai người đọc trên mới có thể giống nhau được.

NNH bi bô...

Các bác có thể thêm một số tính năng cho em me() được không, ví dụ như: dịch Viêt-Anh, dịch file, dịch URL, tự động cập nhật dữ liệu ( vẫn để cập nhật thủ công cho người không có Net), hướng dẫn cách làm dữ liệu để dạy em me() và cho phép người dùng (có thể không biết nhiều về Net) gửi dữ liệu đó về tác giả để kiểm tra trước khi cập nhật chung cho mọi người,...
Em me() này không tự sửa lỗi được nên bị nốc-ao khi tôi copy đoạn sau từ firefox vào:

Well, this is embarrassing.

Firefox is having trouble recovering your windows and tabs. This is usually caused by a recently opened web page.

You can try:
* Removing one or more tabs that you think may be causing the problem

* Starting an entirely new browsing session

Anonymous bi bô...

Ở trong đoạn sau google dịch được nhưng em me() lại báo lỗi và out link gốc của file: http://www.mql5.com/files/pdf/mql5.pdf

Initialization of Variables
Any variable can be initialized during definition. If a variable is not initialized explicitly, the value
stored in this variable can be any. Implicit initialization is not used.
Global and static variables can be initialized only by a constant of the corresponding type or a constant
expression. Local variables can be initialized by any expression, not just a constant.
Initialization of global and static variables is performed only once. Initialization of local variables is
made every time you call the corresponding functions.
Examples:
int n = 1;
string s = "hello";
double f[] = { 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0 };
int a[4][4] = { {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2}, {3, 3, 3, 3}, {4, 4, 4, 4 } };
//--- from tetris
int right[4]={WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,
WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER,WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER};
List of values of the array elements must be enclosed in curly brackets. Missed initializing sequences
are considered equal to 0. The initializing sequence must have at least one value: this value is
initialized to the first element of the corresponding structure or array, missing elements are
considered equal to zero.
If the size of the initialized array is not specified, it is determined by a compiler, based on the size of
the initialization sequence. Multi-dimensional arrays cannot be initialized by a one-dimensional
sequence (a sequence without additional curly brackets), except for the case, when only one
initializing element is specified (zero, as a rule).
Arrays (including those announced at the local level) can be initialized only by constants.
Examples:
struct str3
{
int low_part;
int high_part;
};
struct str10
{
str3 s3;
double d1[10];
int i3;
};
void OnStart()
{
str10 s10_1={{1,0},{1.0,2.1,3.2,4.4,5.3,6.1,7.8,8.7,9.2,10.0},100};
str10 s10_2={{1,0},{0},100};
str10 s10_3={{1,0},{1.0}};

Nhật Linh bi bô...

Bác Long, bác Lãn chú ý này:

Các bác có thể thêm một số tính năng cho em me() được không, ví dụ như: dịch Viêt-Anh, dịch file, dịch URL, tự động cập nhật dữ liệu ( vẫn để cập nhật thủ công cho người không có Net), hướng dẫn cách làm dữ liệu để dạy em me() và cho phép người dùng (có thể không biết nhiều về Net) gửi dữ liệu đó về tác giả để kiểm tra trước khi cập nhật chung cho mọi người,...

Đim-ma bi bô...

Nhật Linh, những thứ ai biết viết mấy dòng code cũng làm được thì anh Lãn chắc không quan tâm nhiều lắm đâu.

Có chuyện đáng chú ý vẫn là chuyện để nhiều người dùng giao diện "dạy - học" để dạy thằng me(). Hôm trước có ý kiến ở đây, bác Phi Long, bác Đào Phò, với anh cũng đã bàn bạc với nhau, xong rồi tham khảo ý kiến anh Lãn, thì anh Lãn gạch ngay cho mấy đầu dòng:

- Một bãi dữ liệu to thế, các chú định kiểm tra kiểu gì? Và khối lượng mới chỉ là một chuyện. Nếu là lỗi sai rành rành theo nghĩa từ điển thì các chú xóa/sửa đã đành, chứ nếu chỉ là khẩu ngữ của người ta khác/giỏi_hơn các chú, người ta dạy khác, các chú có thấy không hợp lý thì cũng lấy quyền gì mà xóa/sửa? Sửa thế thì còn gì hay ho nữa?

- Bản chất là nếu việc "dạy - học" dễ dàng, thì mỗi người có thể tạo/sửa cho mình một bản dữ liệu riêng, để dịch theo đúng khẩu ngữ riêng của mình, theo đúng cách mà mình thích, và nếu thích văn dịch của người khác, thì có thể trao đổi các bản dữ liệu với nhau, và mỗi người có thể có vài phiên bản dữ liệu để nạp dùng tùy thích. Thế mới hay. Nhưng trước mắt thì khôn như cái Lan về đây anh dạy tận tay suốt cả tuần mà vẫn không dạy được thằng me(), việc này vậy là chưa đủ dễ, hoàn toàn chưa như anh muốn.

- Chưa nói giờ lại phát sinh thêm một chuyện khác, anh cũng đang phải nghĩ cho kỹ: Mới có 3 thằng dạy thử, mà thằng Đào Phò giờ đã có riêng một bản dữ liệu, anh đã dùng, phải nói bao nhiêu tinh hoa công nghệ chửi bậy của nó, nó đã truyền đạt được gần hết cho thằng me(), may là nó nghiêm túc, chưa đến nỗi mang quẳng cái đấy lên Internet; (còn thằng Đim-ma đang mày mò dạy thằng me() cái gì, anh còn chưa buồn nói đấy).

Tình hình là thế. Hiện chỉ có bác Phi Long có source code, bác Đào Phò với anh mỗi người có một bản exe có quyền admin để dạy thằng me(). Cũng cần nói giúp một câu là về chuyện học của Lan Cải, thì anh Lãn hẳn cũng không phải là một lựa chọn tốt lắm xét trên quan điểm sư phạm: tất cả những giáo viên mà anh từng biết đều ít nhiều phải có một chút lòng kiên nhẫn, đằng này...

Tiếc thay một đóa trà mi
Con ong đang dạy thì lăn ra ngủ

Nhật Linh bi bô...

Hiện chỉ có bác Phi Long có source code, bác Đào Phò với anh mỗi người có một bản exe có quyền admin để dạy thằng me()

Bản này là bản thế nào?

dao_hoa_daochu bi bô...

Bản đấy là nếu nhập đúng một đoạn tiếng Anh "bảo bối" vào cho nó dịch, thì nó sẽ đổi sang giao diện mới và có thêm những nút điều khiển mới của admin.

Như thế này

Hoặc như thế này

Anonymous bi bô...

thằng (me) hưng phấn chậm quá đào ơi!!! Hưng xong thì anh nhét thử cho nó một khúc, nó nhấp nhấp một chốc rồi la oai oái "xin lỗi bác em, em không xuống được, chúng mình làm lại". Chán!

Đào Hoa Đảo Chủ bi bô...

Em cho bác xem cái này: Thằng me() hoành tráng!

Anonymous bi bô...

Cái gì mà một chiệu sáu chăm tám mươi mốt ngàn bảy chăm hai ba lượt đao lót. Có phải chú tay to quá....

Đào Hoa Đảo Chủ bi bô...

Em cho bác xem thêm cái này: Truyện "Lập Trình Viên" hoành tráng!

(Đấy mới là mỗi trên mediafire đấy!)

brother rain bi bô...
This comment has been removed by a blog administrator.
Nhật Linh bi bô...

Cảm ơn bác brother rain góp ý, nhưng bác viết tiếng Việt lôm côm thế này, các bạn Admin vào các bạn sẽ xóa mất thôi. Em tiếc nội dung góp ý, nên mạo muội "chỉnh" lại ra đây, để khỏi mất:

"Mình không thích tên Me() của nó lắm, chẳng liên quan gì đến tính năng translate của nó cả, ghét nhất là 2 cái ngoặc của nó.
Mình thấy các bạn giới thiệu phần mềm nên ngắn gọn, rõ ràng (mình đọc mãi mới biết được me() của các bạn là một phần mềm translate). Cái đống loằng ngoằng "máy tính trí tuệ nhân tạo, thông minh, biết đọc" đó là về khâu giới thiệu phần mềm.
Mình chưa trải nghiệm nhưng mình thấy phần mềm này có ưu điểm là chạy offline, nếu nó thực sự như các bạn quảng cáo thì đây là một phần mềm rất đáng giá.
Đôi lời góp ý, chúc các bạn phát triển Me() hơn nữa."

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...