Chiến hào


"Pi-ca-rốp-xkôi" vào đầu thế kỷ 20 là tên gọi của một cánh đồng không rộng nằm ở ngoại ô Xanh Pê-téc-bua, thuộc sở hữu của lãnh chúa thuộc dòng họ Pi-ca-rốp-xki. Cuối những năm 30 cánh đồng này — đã bị bỏ hoang — đã trở thành nghĩa trang, cũng gọi là "Pi-ca-rốp-xki". Trong những năm Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại và trong thời gian phong tỏa Lê-nin-gờ-rát, chỗ này là một trong những địa điểm chính để chôn những người chết.


Ở đây những đường hào đã được đào để làm mộ tập thể. Trong những nấm mồ đó, hơn 470 ngàn người đang yên nghỉ.Hầu hết những nấm mộ "Pi-ca-rốp-xki" là mộ vô danh.Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Ольга БерггольцNhững người lê-nin-gờ-rát nằm ở đây.

Ở đây có những người dân thành phố — đàn ông, đàn bà, trẻ em.

Cạnh họ là những chiến sĩ hồng quân.

Bằng cả cuộc sống của mình

Họ đã bảo vệ Người, Lê-nin-gờ-rát,

Chiếc nôi của cách mạng.

Tên tuổi cao cả của họ chúng ta ở đây không thể đếm hết được,

Họ đông lắm dưới sự chở che của đá hoa cương.

Nhưng hãy cảm nhận, khi lắng nghe những tảng đá này:

Không ai bị quên lãng và không gì bị lãng quên.

Ôn-ga Béc-gôn

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Đào đã đến Nghĩa trang Thủ đức chưa em?

Anonymous bi bô...

Lúc bốt bài này đúng là em đã nghĩ nhiều đến những khóm mộ tròn ở đấy.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...