Chiến hào


"Pi-ca-rốp-xkôi" vào đầu thế kỷ 20 là tên gọi của một cánh đồng không rộng nằm ở ngoại ô Xanh Pê-téc-bua, thuộc sở hữu của lãnh chúa thuộc dòng họ Pi-ca-rốp-xki. Cuối những năm 30 cánh đồng này — đã bị bỏ hoang — đã trở thành nghĩa trang, cũng gọi là "Pi-ca-rốp-xki". Trong những năm Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại và trong thời gian phong tỏa Lê-nin-gờ-rát, chỗ này là một trong những địa điểm chính để chôn những người chết.


Ở đây những đường hào đã được đào để làm mộ tập thể. Trong những nấm mồ đó, hơn 470 ngàn người đang yên nghỉ.Hầu hết những nấm mộ "Pi-ca-rốp-xki" là mộ vô danh.Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Ольга БерггольцNhững người lê-nin-gờ-rát nằm ở đây.

Ở đây có những người dân thành phố — đàn ông, đàn bà, trẻ em.

Cạnh họ là những chiến sĩ hồng quân.

Bằng cả cuộc sống của mình

Họ đã bảo vệ Người, Lê-nin-gờ-rát,

Chiếc nôi của cách mạng.

Tên tuổi cao cả của họ chúng ta ở đây không thể đếm hết được,

Họ đông lắm dưới sự chở che của đá hoa cương.

Nhưng hãy cảm nhận, khi lắng nghe những tảng đá này:

Không ai bị quên lãng và không gì bị lãng quên.

Ôn-ga Béc-gôn

Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Anonymous bi bô...

Đào đã đến Nghĩa trang Thủ đức chưa em?

dao_hoa_daochu bi bô...

Lúc bốt bài này đúng là em đã nghĩ nhiều đến những khóm mộ tròn ở đấy.

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...