Kama Sutra: Những nốt nhạc làm tình
Đã có 2 nỗi niềm tâm tư (không tính facebook),

Đim-ma bi bô...

Ps: Nhạc công - Đào Phò

www.ChơiBlog.TK bi bô...

kkkkkkkkka những nốt nhạc dâm tặc...

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...