Wikileaks: Ban Ki-moon vs Hillary Clinton

LIÊN HIỆP QUỐC: Ngoại trưởng Mĩ Hillary Clinton và lãnh tụ Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào ngày Thứ Tư đã thảo luận về "những sự rắc rối" đã gây ra bởi những sự tiết lộ của Wikileaks, những sự tiết lộ đã khẳng định một cách chi tiết là Mĩ làm gián điệp do thám người lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, — phát ngôn viên đã tuyên bố.


Hai người đã gặp ngoài lề Hội nghị Thượng đỉnh OSCE ở Ca-dắc-tăng, người phát ngôn Liên Hiệp Quốc đã nói.


Họ đã thảo luận về "những sự rắc rối đã gây ra bởi sự thất thoát đồ sộ mới đây của những đường thông tin ngoại giao của Mĩ," lời tuyên bố nói, nhưng không đưa chi tiết về những lời bình luận của mỗi người.


Khi ở Ca-dắc-tăng, tuy vậy, ông Ban Ki-moon đã nói với các phóng viên: "Tôi không tin là có ai đó sẽ thấy hài lòng khi biết là anh ta hoặc cô ta đang ở dưới sự theo dõi của một người nào đó."


Ông Ban đã là một cái đích mà Mĩ yêu cầu các nhà ngoại giao của họ lấy thông tin, theo các báo cáo ngoại giao đã được Wikileaks tiết lộ.


Chính phủ Mĩ cũng đã yêu cầu lấy các số thẻ tín dụng, các địa chỉ thư điện tử, các số điện thoại, số phắc và số máy nhắn tin và thậm chí các số trương mục thẻ máy bay của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc.


Ông Ban và Clinton cũng đã thảo luận về Ha-i-ti, Bắc Triều Tiên, Xu-đăng và Xô-ma-li trong thời gian trao đổi, — phát ngôn viên đã nói.

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

dao_hoa_daochu bi bô...

Trông mặt bác Ban Ki-moon chắc đang muốn nhét mẹ củ sâm vào mồm con kia. =))

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...