Pút-tin: Bố láo, lấc cấc và trâng tráo


Trích bài phỏng vấn Vờ-la-đi-mia Pút-tin do người dẫn chương trình ti-vi CNN Larry King thực hiện ngày 2/12/2010.


Larry King: Ngài mô tả thế nào mối quan hệ giữa ngài và Tổng Thống Mét-vê-đép? Có người nói ông ấy là Rô-bin, còn ngài là Bét-men, nếu được đặc tả bằng những người hùng của nước Mĩ.


Vờ-la-đi-mia Pút-tin: Ông biết không, khi tôi và ngài Mét-vê-đép giải quyết câu hỏi về chuyện việc cộng tác của chúng tôi sẽ ra sao trong tương lai, — tức là... đã là hiện tại, — chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ của chúng tôi như thế nào, khi chúng tôi giải quyết câu hỏi về việc chúng tôi sẽ xây dựng chiến dịch tranh cử như thế nào, chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2008, thì chúng tôi đã nhận thức hết sức rõ ràng là có rất nhiều người sẽ cố gắng gây ra sự chia rẽ trong cách tiếp cận chung của chúng tôi trong việc xây dựng nhà nước Nga và trong việc phát triển nền kinh tế. Vì sự tác động lẫn nhau này của chúng tôi là một yếu tố có thật trong nền chính trị nước nhà. Nhưng chúng tôi, nói một cách thẳng thắn, cũng không thể ngờ, là việc này lại được làm với một sự bố láo, một cách lấc cấc và trâng tráo như vậy!


Những tuyên bố loại đấy, tất nhiên, nhằm mục đích làm phật ý một người trong chúng tôi, động chạm đến cảm giác tự tôn, kích động những động thái nào đó, có thể phá vỡ sự tương tác hiệu quả trong việc quản lý đất nước. Cần phải nói với các vị rằng chúng tôi đã quen với việc này. Và tôi đề nghị tất cả những ai đang thực hiện những nỗ lực như vậy hãy bình tĩnh!

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...