Phúc Âm - Chương 8

PHÚC ÂM


Chương 8


Chương 1 - 7 có sẵn trong bộ cài chương trình me()

Chương 8 - Sách cho me() - Tiếng Việt: http://www.mediafire.com/?1ckzu029i13zzvr

- Song Ngữ: http://www.mediafire.com/?ix3kr56kp7x8ntp


1. Khi Người đã đi xuống từ quả núi, những đám đông lớn đã đi theo Người.

2. Và, hãy nhìn xem, một người bị bệnh hủi đã đến đó và đã cúi mình tỏ lòng tôn kính Người, nói rằng, Đức Chúa, nếu Người muốn, Người có thể làm tôi hết bệnh tật.

3. Và Chúa Giê-xu giơ tay của Người, và đã động vào anh ta, nói rằng, ta muốn; người hãy hết bệnh. Và ngay lập tức bệnh hủi của anh ta đã được chữa khỏi.

4. Và Chúa Giê-xu nói với anh ta, Xem này người đừng nói với ai; mà hãy đi đường của mình, hãy tới chỗ thầy tế, và dâng tặng phẩm mà Mô-sê đã truyền, để làm chứng với họ.

5. ¶ Và khi Chúa Giê-xu đã đi vào Ca-pơ-na-um, đã đến gặp Người ở đó một người sĩ quan chỉ huy một đội một trăm binh sĩ, cầu khẩn Người,

6. Và nói, Đức Chúa, người đầy tớ của tôi nằm ở nhà bị ốm bại liệt, đã bị đau khổ trầm trọng.

7. Và Chúa Giê-xu nói với anh ta, ta sẽ đến và chữa khỏi anh ta.

8. Người sĩ quan bách quản đã trả lời và đã nói, Đức Chúa, tôi không xứng để Người phải đến dưới mái nhà của tôi: mà hãy chỉ nói một lời thôi, và người đầy tớ của tôi sẽ được chữa lành bệnh.

9. Vì tôi vừa là một người dưới quyền, lại vừa có những người lính dưới tôi: và tôi nói với người này, Đi, và anh ta đi; và với người khác, Đến, và anh ta đến; và với người đầy tớ của tôi, Làm cái này, và anh ta làm nó.

10. Khi Chúa Giê-xu đã nghe thấy thế, Người đã ngạc nhiên, và đã nói với những người mà đã đi theo, Quả thực ta nói với các người, ta đã không tìm được niềm tin lớn đến như thế, không, không phải ở Ít-xra-en.

11. Và ta nói với các người, Là nhiều người sẽ đến từ phương đông và phương tây, và sẽ ngồi xuống cùng với A-bờ-ra-ham, và I-xác, và Gia-cốp, ở trên thiên đường.

12. Nhưng những đứa con của vương quốc sẽ bị quẳng ra vào bóng tối ở phía ngoài: ở đó sẽ có tiếng khóc và tiếng nghiến răng.

13. Và Jesus đã nói với người sĩ quan bách quản, Hãy đi đường của người; và như người đã tin, như vậy cái đấy là đã được làm cho người. Và người đầy tớ của anh ta đã được chữa lành bệnh vào chính lúc đó.

14. ¶ Và khi Chúa Giê-xu đã vào căn nhà của Pi-tơ, Người đã thấy mẹ vợ của anh ta đang nằm, và bị ốm phát sốt.

15. Và Người đã chạm vào tay bà, và cơn sốt đã rời khỏi bà: và bà đã trở dậy, và đã chăm sóc cho họ.

16. ¶ Khi buổi chiều đã đến, người ta đã đem lại cho Người nhiều những người mà đã bị ma quỷ ám ảnh: và Người đuổi các quỷ thần bằng lời nói của Người, và đã chữa khỏi tất cả những người đã bị ốm:

17. Như vậy đã có thể ứng nghiệm điều đã được nói bởi nhà tiên tri E-xai-át, nói rằng, Tự Người đã lấy đi những sự yếu đuối của chúng ta, và lột bỏ những bệnh tật của chúng ta.

18. ¶ Bây giờ khi Chúa Giê-xu đã thấy những đám đông lớn xung quanh Người, Người đã ra lệnh để rời sang bờ bên kia.

19. Và một người Do thái chuyên giữ công văn giấy tờ nào đó đã đến, và đã nói với Người, Thầy ơi, tôi sẽ đi theo thầy đến bất cứ nơi nào thầy đi.

20. Và Chúa Giê-xu nói với người ấy, Những con cáo có những cái hang, và những con chim của không trung có những chiếc tổ; nhưng Con của con người không có chỗ để ngả đầu anh ta.

21. Và một người khác trong số những môn đồ của Người đã nói với Người, Đức Chúa, cho phép tôi trước hết đi và chôn cất bố tôi.

22. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói với anh ta, Hãy đi theo ta; và hãy để những người chết chôn cất những người chết của họ.

23. ¶ Và khi Người đã bước vào một con thuyền, những môn đồ của Người đã đi theo Người.

24. Và, hãy nhìn xem, đã phát sinh một trận bão lớn trên biển, đến mức mà con thuyền đã bị che phủ bởi những làn sóng: nhưng Người đã ngủ.

25. Và những môn đồ của Người đã đến chỗ Người, và đã đánh thức Người, nói rằng, Đức Chúa, hãy cứu chúng tôi: chúng tôi bỏ mạng.

26. Và Người nói với họ, Sao các người lại sợ hãi, Ôi các người những kẻ thiếu lòng tin? Rồi Người đứng lên, và đã quở trách những cơn gió và biển cả; và đã có một sự yên lặng mênh mông.

27. Nhưng mọi người đã ngạc nhiên, nói rằng, Đây là loại người nào, mà thậm chí những cơn gió và biển cả nghe lời ông ấy!

28. ¶ Và khi Người đã tới bờ bên kia vào đất nước của những người Gơ-gê-xen, đã gặp Người ở đó hai người bị quỷ ám, chui ra khỏi những ngôi mộ, hung dữ tột bậc, cho nên không ai có thể đi qua lối ấy.

29. Và, hãy nhìn xem, họ đã quát tháo, nói rằng, Chúng ta phải làm gì với ngươi, Giê-xu, ngươi Con của Chúa Trời? ngươi đến đây để làm khổ chúng ta khi còn chưa tới lúc?

30. Và đã có một lối đi tốt cách xa khỏi họ một đàn lợn đông đang ăn.

31. Nên lũ ma quỷ van xin Người, nói rằng, Nếu ngươi đuổi chúng ta, hãy cho phép chúng ta rời đi vào đàn lợn.

32. Và Người đã nói với họ, Đi đi. Và khi họ đi ra, họ đã đi vào đàn lợn: và, hãy nhìn xem, cả đàn lợn đã chạy một cách hung tợn xuống một chỗ dốc vào biển, và đã bỏ mạng trong những dòng nước.

33. Và những người mà chăn chúng đã bỏ chạy, và đã đi những lối của họ vào thành phố, và đã kể tất cả mọi chuyện, và cái đã xảy đến với người bị quỷ ám.

34. Và, hãy nhìn xem, cả thành phố đã đi ra để gặp Chúa Giê-xu: và khi họ đã thấy Người, họ cầu xin Người là Người sẽ rời khỏi những bờ biển của họ.

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...