Nữ gián điệp Nga: Snowden, anh sẽ cưới em chứ?!


— Xnâu-đân, anh sẽ cưới em chứ?!
— Giá tôi cưới được Cháp-man bất chấp mọi thứ khác. Chết thật, nhìn cô ấy mà xem.

Nguồn:

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...