Steve Jobs: Tôi yêu Apple rất nhiềuCả đội,

Theo yêu cầu của tôi, ban giám đốc đã cho tôi được phép vắng mặt vì lý do y học, như vậy tôi có thể tập trung vào sức khỏe của mình. Tôi sẽ tiếp tục như Giám đốc Điều hành và sẽ để tâm vào những quyết định chiến lược chính yếu cho công ty.

Tôi đã yêu cầu Tim Cook chịu trách nhiệm về tất cả những hoạt động thường nhật của Apple. Tôi có sự tin tưởng lớn là Tim và những người còn lại của nhóm quản lý điều hành sẽ làm một công việc cực kỳ thực hiện các kế hoạch kích động chúng ta hiện đang có cho năm 2011.

Tôi yêu Apple rất nhiều và hy vọng trở lại sớm như là tôi có thể. Trong khi chờ đợi, gia đình tôi và tôi sẽ sâu sắc đánh giá sự tôn trọng đối với sự riêng tư của chúng tôi.

Steve

"Stay Hungry. Stay Foolish."

Cảm ơn các bạn.

Tôi vinh dự được cùng với các bạn hôm nay trong lễ tốt nghiệp của các bạn từ một trong số những trường đại học tốt nhất trên thế giới. Thật thà mà nói, tôi chưa bao giờ tốt nghiệp từ trường đại học và cái này là cái gần nhất tôi từng có được tới một việc tốt nghiệp đại học.

Hôm nay tôi muốn kể với các bạn ba câu chuyện từ cuộc đời tôi. Chính thế. Chả có gì to tát. Chỉ là ba câu chuyện.

Câu chuyện đầu tiên là về việc kết nối các điểm.

Tôi đã bỏ khỏi trường đại học Reed sau sáu tháng đầu tiên...

[Câu chuyện đầu tiên]

[Câu chuyện thứ hai]

[Câu chuyện thứ ba]

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...