Formosa: Luật sư Hà Huy Sơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự


Luật sư Hà Huy Sơn:

Sự kiện thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tôi xin thực hiện nghĩa vụ công dân, ngày 05/07/2016 đã gửi Đơn tố giác tội phạm bằng đường bưu điện EMS đến Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Bộ Công an.
(Bài viết của tác giả Xuân Nguyên)

Chưa có bạn nào ý kiến ý cò gì cả (không tính facebook).

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...