Hamlet

- Thế nào Hamlet, Pôlôniut tướng công đâu?

- Đang ăn bữa tối.

- Ăn bữa tối? Ở đâu?

- Không phải ở nơi hắn ăn đâu, mà ở nơi hắn đang bị ăn kia. Một bầy ròi bọ chính khách đang đục khoét hắn. Về cái khoa ăn này, chỉ có ròi bọ mới thực là đế vương, chúng ta nuôi béo gia súc để ăn cho béo, ăn cho béo chỉ để làm mồi cho ròi bọ; ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn khác nhau trên cùng một bàn tiệc, có thế thôi!

- Chao ôi! Chao ôi!

- Một gã lấy con bọ đã xơi thịt vua làm mồi câu cá, rồi lại ăn thịt con cá đã xơi mồi bọ.

- Nhà ngươi nói thế có nghĩa gì?

- Có nghĩa gì đâu, chẳng qua cũng chỉ muốn nói để ngài hay, một ông vua đã ngự giá chu du như thế nào trong bao tử của một anh hành khất.

Download:
Hamlet - bản đẹp pdf

Mới có mỗi một bạn phát biểu (không tính facebook),

Yen Lan bi bô...

Tự nhiên em cứ thấy thiêu thiếu, rồi nhận ra không có lý nào nhà mình lại không có Shakespeare.

Ps: Cảm ơn đồ pdf của Nhật Linh và Đim-ma

Giơ tay bi bô phát biểu bằng nick Google, WordPress...

Bi bô bằng nick facebook, Yahoo...